Членове на ВСС и висши магистрати живеят в държавни жилища срещу смешни наеми

Темида
За следващите 10 години Галя Георгиева ще плаща месечно 58.95 лв., Румен Боев – 157.54 лв., Юлиана Колева – 132.61 лв. без ДДС, а освободеният Светлозар Костов – по 354.77 лв. за мезонет

 

Трима членове от сегашния състав на Висшия съдебен съвет, един бивш и главният съдебен инспектор са с 10-годишни договори за наем на ведомствени жилища.

Това сочи справка от Висшия съдебен съвет, предоставена на „Правен свят“ по Закона за достъп до обществена информация.

„Най-висок“ е наемът на Румен Боев – 157.54 лева без ДДС на месец. Той е и единственият от кадровиците, който е сключил договора си с ВСС. Останалите са подписали с Министерството на правосъдието, тъй като договорите им са отпреди прехвърлянето на управлението на съдебните имоти към Висшия съдебен съвет. Боев сключи договора си със съвета на 2 ноември 2016 г. след като изтече предидишният му, който беше за три години.

Другият член на ВСС настанен във ведомствено жилище за 10 години е Юлиана Колева. Месечно тя плаща по 132.61 лева без ДДС. Най-малко за задоволяване на жилищните си нужди през следващите 10 години плаща Галя Георгиева. Наемът ѝ е 58.95 лева без ДДС.

Теодора Точкова е настанена във ведомствено жилище срещу 135.81 лв. без ДДС.

И на трите договорите са сключени миналата година с Министерството на правосъдието.

Бившият член на ВСС, сега съдия в Софийския военен съд, Петър Стоянов е във ведомствено жилище от 2008 г. Срокът му също е 10 години, а наемната цена – 153.19 лева. На заседание на Пленума на ВСС в края на октомври се разрази спор между членове на съвета за срока на договора за наем на Румен Боев. Тогава председателят на Комисията за управление на собствеността Михаил Кожарев заяви, че се предлага да е максималният, посочен в Закона за държавната собственост т.е. 10 години. А според клауза в контракта, той се прекратява с прекратяването на трудовото правоотношение с наемодателя.

Според чл. 22, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗДС обаче „във ведомствени жилища могат да се настаняват и лица, които заемат изборна длъжност – за срока на мандата им, или са назначени като ръководители или заместник-ръководители на ведомства, и членове на политическите кабинети за срока, през който заемат тази длъжност, ако те и членовете на семействата им не притежават в населено място, където работят, жилище или вила, годни за постоянно обитаване“.

На въпросното заседание бе отбелязано, че трябва да се приложи тази разпоредба от Правилника, защото прекратяване на правоотношение може да се тълкува до напускане на системата, а не след изтичането на мандата. Но тези аргументи не бяха приети.

На фона на пазарните цени на наемите, а още повече при новите възнаграждения на членовете на съвета от почти 7000 лева, сумите за ведомствените жилища изглеждат смешни.

В Правилника за прилагане на ЗДС е описан механизмът, по който се формира цената. Основната за 1 кв.м полезна площ е 1 лв. От там нататък варира според категорията на населеното място и зоната по смисъла на Закона за местните данъци и такси, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и от качествата на околната среда.

Членове на ВСС, които не са от столицата и не ползват ведомствени жилища, са Димитър Узунов, Елка Атанасова, Каролина Неделчева и Даниела Костова. Някои от тях са на свободен наем, като Узунов например, който в началото на мандата на съвета се бе настанил в хотел „Рила“.

По информация на „Правен свят“ миналата година Министерството на правосъдието му е предложило няколко варианта за ведомствен апартамент, но Узунов не харесал нито един.

Свободният наем обаче не се плаща от кадровиците, а парите идват от бюджета на съдебната власт.

Неотдавна – на 13 октомври, Пленумът на ВСС упълномощи представляващия „да подпише анекси за продължаване на изтичащите договори за наем, сключени за задоволяване на жилищните нужди на членовете на съвета, които не притежават жилища в София, с месечен лимит до 800 лв. за срок до изтичане на мандата на настоящия състав на ВСС с право включително да ги изменя и прекратява, без да се надвишава месечният лимит“.

От отговора, който „Правен свят“ получил от ВСС, става ясно, че ведомствените жилища са 74, като 41 от тях са заети.

Те се намират в София, Варна, Стара Загора, Перник, Велико Търново, Казанлък, Бургас, Ямбол, Благоевград, Чирпан и Дупница.

В столицата те са заети предимно от съдии и прокурори от ВКС, ВАС, ВКП, НСлС, специализираните съд и прокуратура и др.

Броят на магистратите, които са с 10-годишни договори е 14 от общо 38, но при тях това е напълно обосновано, техните длъжностни не са мандатни.

С най-висок наем в столицата е Светлозар Костов – месечно плаща по 354.77 лева, но е известно, че той обитава мезонет.

До окончателното приключване на съдебното производство по уволнението му, вероятно ще остане там.