АБВ: Партиите загубиха доверието на хората заради ламтежа за власт (цялата декларация)

Мариана Тодорова Снимка: АБВ

Ще търсим консолидация на нацията и друга, съвременна алтернатива на статуквото, се казва в декларация на партията

 

Традиционните партии нямат доверието на гражданите, заради проявата на конюнктурност и ламтеж за власт. Това каза заместник-председателят на ПГ на АБВ Мариана Тодорова в декларация от името на група.

„43-ото НС започна с вяра и оптимизъм, подхранени от волята за стабилност и търсене на консенсус. Не можем да вървим само по пътя на отрицанието и трябва да кажем, че в него се родиха и добри закони“, коментира Тодорова.

Според нея правителството не се е вслушало в апела на АБВ за кадрови промени и затова президентските избори и референдума са се превърнали във вот против прехода, политиците и правенето на реформи въобще.

По думите й АБВ е била водеща и имала принос в реформите в редица сектори – правосъдна система, пенсионна система, висше образование, армия, енергетика, земеделие и здравеопазване.

„Всеки път се обещават стабилност и развитие и оставаме само на ниво декларации“, коментира тя и отчете, че се появяват нови спасители, които като в рекламите обещават мигновен ефект.

„Ситуацията,в която се намираме е рискова за партиите и за политиците, за цялата политическа класа“, коментира Тодорова.

Според нея няма пряк път към успеха, без усилие, затова и АБВ има своята мисия и хората в АБВ имат кауза. Тодорова попита какво реално са постигнали за повече от четвърт век от прехода и 10 години от влизането ни в ЕС и дали има средна класа, дали е намаляла разликата между богати и бедни. По думите й дефицитът на липсата на каузи и доверието са се задълбочили.

„АБВ ще даде друга съвременна алтернатива на статуквото. Ще търсим консолидация на нацията“, коментира тя и посочи, че за АБВ не е достатъчно да се казват проблемите, а да се дадат и решенията.

Според нея политическите компромиси не трябва да се превръщат в практика и заяви, че АБВ дава път на нови, млади хора, които да работят за България.

Заместник-председателят на ПГ на АБВ изброи приоритетите на партията за новата сесия: намаляване на социалното неравенство, сигурност на гражданите, укрепване на държавността и въвеждане на смесена избирателна система.

По-долу публикуваме пълния текст на декларацията:

ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ

 

   Декларация от името на  ПГ на АБВ

 

Уважаеми г-н председател,

Уважаеми колеги народни представители,

Желая на всички вас и на целия български народ успешна и мирна нова година!

43-то Народно събрание започна с вяра и оптимизъм, подхранени от волята за стабилност и търсене на консенсус. Не можем да вървим само по пътя на отрицанието и трябва да кажем, че в него се родиха и добри закони. Но във времето така и не бе изработен пълноценен механизъм за дискутиране на важните проблеми, на предстоящите законопроекти и колективното вземане на решения, дори в рамките на управляващото мнозинство. Правителството не се вслуша в апела на АБВ за кадрови промени, за идентифициране и работа по ясни приоритети. Затова и президентските избори и референдума се превърнаха във вот против политическия елит, против прехода, против начина на правене на политика въобще.

За две години в Народното събрание парламентарната група на АБВ и като част от мнозинството, и като опозиция постигна видимо присъствие и се утвърди като законодателно компетентна и диалогична формация, подготвена професионално в отстояването на солидни политически принципи. АБВ беше водеща и имаше принос в реформите в редица сектори – правосъдна система, пенсионна и социална система, висше образование. Допринесохме с добри решения в сектор военна и вътрешна сигурност, енергетика, земеделие и здравеопазване. Парламентарна ни група се открои като генератор на идеи, съгласие и интелигентно поведение.

Днес социално-политическата и икономическа обстановка повече от всякога е динамична и сложна. И преди е имало разделяне и противопоставяне в политиката и обществото, но с ясни полюси и видими граници. Сега се сблъскваме с манипулации, с изтръгната надежда и изгубени ориентири. Ценностите са демонтирани, за да се прехласваме пред фалшиви герои и мними спасители. Всеки път се обещават стабилност и  развитие, но оставаме само на ниво декларации и лишаваме думите от смисъла им.

Спорим дали има или няма политическа криза, а все по-очевидно е, че има криза на доверието в институциите и партиите, заради липсата на усещане за справедливост през последните години.

Появяват се нови спасители и като в реклама за бърз кредит и лотариен билет ни обещават мигновено решение на проблемите, пряк път към успеха. На мода са национал-популистите и социал-популистите.

Ситуацията, в която се намираме е рискова за партиите и политиците, за цялата политическа класа, но това освен залитане към популизма и несистемните играчи е и своеобразно прочистване на статуквото и в него няма нищо страшно.

Макар да е звучало десетки пъти през годините, трябва да кажем – няма пряк път към успеха без усилие. Затова и АБВ има своята мисия, хората в АБВ имат кауза. Основният извод, който правим е, че България се намира в качествено нова ситуация, че тя е изправена пред съдбоносни рискове и опасности, че на карта е поставено съществуването на държавността. Множеството насложени една върху други кризи в Европа, мигрантската (криза), промените във външнополитическата и геополитическата среда, демографската криза, бавните темпове на икономически растеж и на нарастване на доходите – всичко това поставя все по-остро проблема за бъдещото на България като държава и нация. Въпросът, който все по-настоятелно се поставя от обществото е: „Какво реално постигнахме повече от четвърт век след началото на промените и след десет години европейско членство? Има ли средна класа, намаляха ли пропастта между богати и бедни, ниският стандарт на живот и несигурността? Дефицитът на идеи, липсата на кауза, кризата на ценностите, на доверието, на авторитетите се задълбочиха неимоверно. Обществото е неспособно да се противопостави на опошляването и омразата. Липсват посока и път, дългосрочно виждане и програма за действие, диалог и минимум съгласие по националните приоритети.

АБВ се противопоставя на тези процеси. Макар да имаме капацитет и политическа култура да участваме пълноценно в политическия живот, ние също осъзнаваме необходимостта да променим себе си. Промяната е необходима за всички, в името на това да се сложи край на монопола и съглашателството в политиката. АБВ прави първата крачка – чрез доброволна и осъзната промяна, без тя да е под вътрешен и външен натиск.

Традиционните партии нямат доверието на гражданите заради проявите на конюнктурност и ламтеж за власт. През годините те показаха, че лесно отстъпват от своите принципи, често заблуждават избирателите си и използват властта самоцелно. Те вече не са в състояние да излъчват устойчивата формула за управление.

АБВ ще даде друга, съвременна алтернатива на статуквото. Ще търсим консолидация на нацията и сътрудничество в борбата срещу заплахите на днешното общество – тероризъм, неравенства, бедност, липса на перспектива. За нас не е достатъчно да се видят проблемите, но и да се посочат решенията. Ще се борим за почтеност в политиката, прозрачност, честност. Политическите компромиси са неизбежни в едно общество, но те не трябва да се превръщат в практика. Компромисът не бива да подменя принципа.

АБВ дава път на нови, млади и почтени хора, които са готови да работят за България и на идеи, които носят промени и справедливост.

Основни приоритети на АБВ ще бъдат: 1) намаляване на социалните неравенства; 2) сигурност на гражданите; 3) укрепване на държавността; 4) въвеждане на смесена избирателна система.

АБВ е работила досега и ще продължи да работи за увеличаване на доходите от труд. Трудът на българските граждани трябва да бъде достойно заплатен и да мотивира. Безперспективно е да продължим да изграждаме икономика на ниските доходи, защото това води до избора на много българи да работят и да живеят със семействата си в чужбина. Ние ще настояваме и за чувствително увеличаване на пенсиите за прослужен стаж и възраст.

АБВ ще се бори за решително подобряване на обхвата и качеството на българското образование. Ние целим въвеждане на безплатен достъп до детски ясли и градина на всяко българско дете. Това ще допринесе за намаляване на броя на отпадналите от училище деца. Ще предложим мерки за повишаване на качеството на средното и висшето образование чрез създаване на повече възможности за привличане на собствени ресурси от страна на университетите и развитие на нови технологии.

Достъпът до здравеопазване следва да бъде гарантиран за всеки български гражданин. Необходими са мерки за ограничаване на броя на неосигурените. Неотложна е реформата на инвалидните пенсии и грижата за хората с увреждания. Държавата трябва да гарантира лечението на тежко и хронично болните деца и възрастни, независимо от техните доходи.

Сигурността на гражданите е свързана както с предпазване от битовата престъпност, така и със състоянието на българската армия. Приоритетна задача е решаването на проблема с мигрантската криза и опазването на българската и обща европейска граница. АБВ защитава необходимостта от силна външна политика, която да е основана на активно участие на България в процесите по вземане на решения в ЕС и НАТО.

Просперитетът на българите и успешността на българската държава зависят от развитието на икономиката на страната. Не говорим единствено за макроикономическа стабилност, но и за различна структура на българската икономика – повече добавена стойност, по-малко нископлатен труд и по-малко износ на суровини.

Основна характеристика на държавността е активната демографска политика. Тя включва както насърчаване на раждаемостта, така и мерки за профилактика и ограничаване на ранната смъртност. Трайното решение на демографския проблем на България обаче, е свързано с качеството на живот на българските граждани – включително образование, здравеопазване, доходи.

България се нуждае от нови лица, а не от съмнителни бизнесмени, шоумени и  корпоративни политици. И до сега сме имали такива. България не може да се промени от хора, които през годините са имали мнозинства в парламента, имали са решаваща роля в изпълнителната власт и нищо не са направили.

Време е за възраждане!

Пожелавам успех на всички политически партии в предстоящите избори.