Световната банка с добра прогноза за България – 3.5 ръст на БВП

Като основен риск през световната икономика институцията определя нарастващата политическа несигурност пред водещите икономики в света

Световната банка завиши очакванията си за икономическия растеж на България за изминалата 2016 г., както и за следващите две години, става ясно от актуалната прогноза на институцията, цитирана от investor.bg.

За 2016 г. Световната банка очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на България да нарасне с 3,5%, което е с 1,3 процентни пункта повече спрямо предишната прогноза. За тази година се очаква растеж от 3,2%, което е с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с предишните очаквания на банката, а за следващата – 3,1%, което е с 0,1 процентен пункт повече.

Банката публикува и първите си предвиждания за 2019 г. Очакванията са темповете на ръст на българската икономика тогава да останат непроменени спрямо 2018 г. – 3,1%.

От държавите от региона, в който ни причислява Световната банка – Европа и Централна Азия, по-висок растеж за 2016 г. се очаква в Туркменистан, Таджикистан, Румъния и Косово – съответно 6,2%, 6%, 4,7% и 3,6%.

За тази година по-висок растеж се очаква в Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Румъния, Черна гора и Албания, но тенденцията за леко забавяне на ръста и стабилизирането му към 2018-2019 г. е обща за региона.

Като цяло обаче темповете на ръст в България изпреварват очаквания среден растеж на региона. За 2016 г. средният ръст на БВП на държавите в групата се очаква да достигне 1,2%, като няма промяна в прогнозата на банката. За тази година очакваният растеж на региона е 2,4%, като е коригиран надолу с 0,1 процентен пункт спрямо предишната прогноза, а за 2018 г. е 2,8%.

Като се изключи Русия – най-голямата икономика в региона, очакваните средни темпове на растеж за региона се увеличават значително – до 2,4% за 2016 г., 3% за тази година и 3,4% за 2018 г.

Като цяло в глобален мащаб Световната банка очаква ускоряване на растежа до 2,7% за тази година и 2,9% през 2018 и 2019 г., след като през 2016 г. достигна 2,3% – най-слабото представяне на световната икономика след кризата. Основен двигател на този растеж обаче са развиващите се икономики, защото само за развитите прогнозите са по-ниски – съответно 1,8% за 2017 и 2018 г. и 1,7% за 2019 г.

Банката отбелязва обаче, че се забавят инвестициите в развиващите се пазари, което представлява сериозно предизвикателство през тези страни. Това подкопава и перспективите им за растеж.

Като основен риск през световната икономика институцията определя нарастващата политическа несигурност пред водещите икономики в света.

Що се отнася до отделните региони, очаква се ускоряване на растежа в Латинска Америка, Карибския регион, Европа и Централна Азия на фона на стабилизирането на икономиките на Бразилия и Русия. Леко засилване се очаква и в държавите от Близкия изток и Северна Африка заради ръста на цените на петрола.