Комисията по досиетата се отчете пред НС

Снимка: Комисия по досиетата, архив
Снимка: Комисия по досиетата, архив

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА е извършила проверка на 23 639 български граждани и е обявила принадлежност на 645 души за периода 20 декември 2015 г. – 20 юли 2016 г.

Това сочи доклад за дейността на комисията за периода, приет от Народното събрание.

За периода 1 декември 2015 г. – 30 юни 2016 г. комисията е обсъдила и приела 92 решения.

В доклада са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на ДС и разузнавателните служби на БНА. Представени са дейности по осигуряване на достъп до документи, изследователската и международната дейност на комисията.

Дадена е и информация за съдебните дела и предстоящите задачи.