ЗАГЛАВИЯ

22.3% от съдиите са гласували за членове на ВСС до 10 часа

Висшият съдебен съвет (ВСС)

Към 10.00 часа общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 22.30%, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

В избора чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 416 от съдиите в страната, като избирателната активност е 24.84%.  С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 83 съдии, което е 14.74% от заявилите желание.

В първите минути от изборния ден в Съдебната палата гласуваха кандидатите Любомир Нинов – съдия в Районен съд гр. Варна и Вера Кънева – съдия в Апелативен съд гр. София. В 8.30 часа гласува Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд гр. Русе. След 9.00 часа гласуваха Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град и Цветинка Пашкунова – съдия във Върховния касационен съд. Очаква се двадесет от кандидатите в изборната процедура да гласуват с хартиена бюлетина.

В Съдебната палата присъстват застъпници на кандидатите Мирослав Йорданов и Станислав Георгиев, както и регистрираните наблюдатели от Институт „Отворени общество“ и Съюз на съдиите в България.