Само Цветинка Пашкунова от ВКС бе избрана за член на ВСС вчера

Съдия Цветинка Пашкунова. Снимка от "Правен свят"

Съдиите гласуват на втори тур днес за останалите петима свои представители в съвета

Цветинка Пашкунова от Върховния касационен съд (ВКС) е единственият кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската колегия, който беше избран още на първия тур на изборите.

Съдия Пашкунова събра 988 гласа, което е повече от половината 1952-ма гласували. От тях действителни бюлетини са подали 1945 съдии, съобщава „Правен свят“.

Най-много гласове след съдия Пашкунова, но недостатъчно, за да бъде избрана на първи тур, е събрала Атанаска Дишева от Върховния административен съд (ВАС) – 733. След нея по брой гласове е Красимир Шекерджиев  от ВКС с 686 гласа. Останалите трима с най-много гласове на първи тур са Боряна Димитрова от Окръжен съд Бургас с 631 гласа, Олга Керелска от ВКС с 528 гласа и Калин Баталски от Окръжен съд – Кюстендил с 519 гласа.

Днес на втори тур съдиите трябва да изберат останалите си петима представители. При него съдиите вече трябва да посочват до петима кандидати, тъй като съдия Пашкунова вече е избрана. Гласуващите електронно, ще използват същите талони, които са ползвали днес.

Ако на втория тур няма петима избрани кандидати с гласовете на повече от половината участвали в избора, за избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове, местата във ВСС ще се определят с жребий, както това се случи за едно от местата в прокурорската квота.

Гласовете на всички кандидати за ВСС до момента:

Цветинка Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд – 988

Атанаска Дишева – съдия във Върховен административен съд – 733

Красимир Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд – 686

Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас – 631

Олга Керелска – съдия във Върховен касационен съд – 528

Калин Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил – 519

Севдалин Мавров – съдия във Върховен касационен съд – 509

Емил Дечев – съдия в Софийски градски съд – 461

Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив – 452

Ерна Жак Якова – Павлова – председател на Районен съд – Варна – 435

Светлозар Рачев – съдия в Административен съд – Габрово – 397

Владимир Вълков – съдия в Софийски районен съд – 396

Янко Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново – 350

Николай Гунчев – съдия във Върховен административен съд – 300

Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд – София – 300

Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд – 285

Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас – 279

Георги Георгиев – съдия в Апелативен съд – Варна – 276

Райна Мартинова – съдия в Софийски районен съд – 272

Красимира Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд – 239

Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град – 217

Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник – 213

Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд – Русе – 206

Мирослав Начев – председател на Окръжен съд – Кюстендил – 204

Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град – 201

Вера Цветкова – съдия в Апелативен съд – София – 200

Любомир Нинов – съдия в Районен съд – Варна – 116