ЗАГЛАВИЯ

Само Цветинка Пашкунова от ВКС бе избрана за член на ВСС вчера

Съдия Цветинка Пашкунова. Снимка от "Правен свят"

Съдиите гласуват на втори тур днес за останалите петима свои представители в съвета

Цветинка Пашкунова от Върховния касационен съд (ВКС) е единственият кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската колегия, който беше избран още на първия тур на изборите.

Съдия Пашкунова събра 988 гласа, което е повече от половината 1952-ма гласували. От тях действителни бюлетини са подали 1945 съдии, съобщава „Правен свят“.

Най-много гласове след съдия Пашкунова, но недостатъчно, за да бъде избрана на първи тур, е събрала Атанаска Дишева от Върховния административен съд (ВАС) – 733. След нея по брой гласове е Красимир Шекерджиев  от ВКС с 686 гласа. Останалите трима с най-много гласове на първи тур са Боряна Димитрова от Окръжен съд Бургас с 631 гласа, Олга Керелска от ВКС с 528 гласа и Калин Баталски от Окръжен съд – Кюстендил с 519 гласа.

Днес на втори тур съдиите трябва да изберат останалите си петима представители. При него съдиите вече трябва да посочват до петима кандидати, тъй като съдия Пашкунова вече е избрана. Гласуващите електронно, ще използват същите талони, които са ползвали днес.

Ако на втория тур няма петима избрани кандидати с гласовете на повече от половината участвали в избора, за избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове, местата във ВСС ще се определят с жребий, както това се случи за едно от местата в прокурорската квота.

Гласовете на всички кандидати за ВСС до момента:

Цветинка Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд – 988

Атанаска Дишева – съдия във Върховен административен съд – 733

Красимир Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд – 686

Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас – 631

Олга Керелска – съдия във Върховен касационен съд – 528

Калин Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил – 519

Севдалин Мавров – съдия във Върховен касационен съд – 509

Емил Дечев – съдия в Софийски градски съд – 461

Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив – 452

Ерна Жак Якова – Павлова – председател на Районен съд – Варна – 435

Светлозар Рачев – съдия в Административен съд – Габрово – 397

Владимир Вълков – съдия в Софийски районен съд – 396

Янко Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново – 350

Николай Гунчев – съдия във Върховен административен съд – 300

Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд – София – 300

Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд – 285

Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас – 279

Георги Георгиев – съдия в Апелативен съд – Варна – 276

Райна Мартинова – съдия в Софийски районен съд – 272

Красимира Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд – 239

Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град – 217

Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник – 213

Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд – Русе – 206

Мирослав Начев – председател на Окръжен съд – Кюстендил – 204

Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град – 201

Вера Цветкова – съдия в Апелативен съд – София – 200

Любомир Нинов – съдия в Районен съд – Варна – 116