Прокуратурата: Няма данни за саботаж по колата на Лозан Панов

Снимка: Олег Попов, dnes.bg

Няма данни за умишлено повреждане на лекия автомобил от трети лица. Такова е заключението на военнокръжната прокуратура – София.

Това става ясно от съобщение на прокуратурата, което публикуваме изцяло:

Във връзка с публикация от 06.06.2017 г. в сайта на „Правен свят“ със заглавие „Колата на НСО, ползвана от г-н Лозан Панов, с развити болтове“, Военноокръжна прокуратура – София се самосезира и извърши проверка. В хода на проверката са снети обяснения, изискана е документация и са изготвени експерти справки.

С постановление от 19.06.2017 г. ВОП – София отказа да образува досъдебно производство.

Наблюдаващият прокурор е приел следното:

„ не са налице достатъчно данни по смисъла на чл.211 от НПК, от които да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление от серж.Я.Б.С.;

– длъжностните лица от НСО – дежурен диспечер, дежурен по КТП са изпълнили служебните си задължение по обслужване на автомобил ……. peг. № ………, собственост на НСО, и

– няма данни за умишлено повреждане на лекия автомобил от трети лица /изложено в т.13/.“

1 Коментар

  1. Ретроградният Цацурий ги е развил.
    Докато има влияние, ще слушаме до откат арията на прокурора „Нема дани“.

Коментарите са ограничени.