Кристиан Вигенин огледа опожарените къщи в Кресна

Снимка: Пресцентър на НС

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) Кристиан Вигенин посети община Кресна днес във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пожара, опустошил над 1000 декара общински гори през август.

Кристиан Вигенин подкрепи инициативата на кметовете на Кресна и Симитли да бъдат отворени целево за двете общини и за Югозападното държавно предприятие две подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 – подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

Кметът на община Кресна Николай Георгиев подчерта, че по този начин с предложените за реализация проекти ще бъдат възстановени щетите от пожара и ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на бъдещи събития от такъв характер. Той отбеляза, че според условията на програмата община Кресна е класифицирана като община с нулев риск от пожари, което прави невъзможно нейни проекти да бъдат одобрени по общия ред.

„Ще запозная членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с искането Ви още на първото заседание в сряда и вярвам, че ще получа подкрепата им да се обърна към правителството от името на цялата комисия“, заяви Кристиан Вигенин, цитиран от пресцентъра на НС.

Снимка: Пресцентър на НС