Шефът на КЕВР: Цената на природния газ от октомври ще е с 3-­4% по-­ниска

Иван Иванов

Крайната цена на природния газ от октомври ще е с 3-­4% по-­ниска, пресметна председателят на енергийния регулатор КЕВР Иван Иванов, предаде БНР.

Той посочи, че от повишаването на една част от нея – тарифата за пренос, най-­засегнати ще са топлофикациите, но и те в крайна сметка ще плащат по- ­малко за синьо гориво.

„Именно топлофикационните дружества са най-­засегнати от новия тарифен модел по причина, че те имат неравномерно потребление на природен газ и по тази причина те купуват капацитет не твърд годишен, а за определени периоди, тримесечни, месечни, които са с по-­високи цени, но дори и в този случай топлофикационните дружества като резултат ще бъдат с общо намаление на цената, която ще плащат на „Булгаргаз“, каза Иванов.