МВнР изразява безпокойство от приетия закон „За образованието“ в Украйна

МВнР

Имаме готовност да реагираме във всеки един момент в защита на правата на нашите сънародници, отговарят оттам специално за Вевести

На 5 септември Върховната Рада на Украйна прие доста спорен закон „За образованието“. Новата му редакция предвижда от 2018 година класовете, които преподават предметите „на езиците на националните малцинства“ да останат само в началното училище.

Според закона обучението в средното училище и във висшите учебни заведения ще се извършва изключително на украински език, което породи напрежение и въпросителни в много европейски страни. Загриженост заради отражението на новия закон върху националните малцинства в Украйна изразиха Унгария, Румъния и Полша. Румънските власти настояват Украйна да преразгледа закона, който рязко ограничава обучението на роден език. На свой ред в Министерството на външните работи на Унгария заявиха, че ще се борят в ЕС срещу този закон. От Полша обещаха да следят как се прилага.

Асоциацията на българите в Украйна потвърди, че новите мерки премахват правото за свободен избор на език на обучение и ограничават възможността за преподаването на майчин език само до начално училище.

Сергей Стнишев съобщи, че вече е повдигнал темата за новоприетия образователен закон в Украйна пред българските евродепутати. „Текстът е нова стъпка от тревожната тенденция за ограничаване на правата на малцинствата и изкуствено нагнетяване на етническо напрежение в страната“, смята президентът на ПЕС

По пози повод Вевести потърси за мнение Министерството на външните работи.

Ето какво отговориха оттам:

Министерството на външните работи на Република България изразява безпокойство във връзка с възможното отражение на приетия на 5 септември т.г. закон „За образованието” върху националните малцинства в Украйна. Българската страна е убедена в необходимостта от провеждане на балансирана политика за защита на правото на националните малцинства в Украйна да изучават майчиния си език.

Грижата за нашите сънародници, които живеят на територията на приятелска Украйна винаги е била от особена важност за България. Над 200-те хиляди украински граждани с български етнически произход са мост за приятелство и сътрудничество между нашите две страни.

В този контекст страната ни ще следи с голямо внимание прилагането на новия образователен закон в Украйна и възможното ограничаване на правата на българската общност там да изучава майчин език, с готовност да реагираме във всеки един момент в защита на правата на нашите сънародници.

България наред с други държави е поставила вече въпроса в Европейския съюз.