ЗАГЛАВИЯ

Нено Димов: Чистотата на атмосферния въздух ще е приоритет на Председателството в сектора на околната среда

Министърът на МОСВ Нено Димов

„Приоритетна тема на Българското председателство на ЕС в сектора на околната среда ще е подобряване качеството на атмосферния въздух.“

Това обяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при представяне на приоритетите в сектор „Околна среда“ пред парламентарната комисия, цитиран от БТА.

Според него предвидените инициативи са свързани с популяризиране на използването на различни механизми, включително иновативни решения, за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

„Това е и основната тема на конференцията на високо ниво, посветена на екоиновациите, която ще организираме съвместно с Европейската комисия“, посочи Димов. Конференцията е част от календара на Българското председателство и ще се състои в София в периода 5-6 февруари 2018 г.

Основен приоритет на европейско ниво е запазването на високите стандарти за опазване на околната среда и качеството на живот на населението чрез устойчив растеж и „зелена икономика“. Държавите в Тройката, в която е и България, поставят акцент в общата си програма върху прехода към кръгова икономика при ефективното използване на ресурсите и намаляването на въздействието върху околната среда. Приоритет на трите председателства е и прилагането на договореностите по Парижкото споразумение в областта на климата чрез приемане на законодателството в сектора за периода до 2030 г.

В сектора „Околна среда“ се очаква да има 121 събития по време на Председателството, които вече са определени. От тях 84 редовни заседания, които ще са в Люксембург. В България ще има 29 събития, от които две ще са на високо ниво – февруарската конференция за иновации в сферата на опазване на чистотата на въздуха, както и неформалната среща на министрите на околната среда, която ще е на 10 и 11 април 2018 г. Освен това тук ще има шест срещи на ниво директори на дирекции, както и 23 експертни срещи. Имаме експертната готовност за приемането на Председателството, каза Нено Димов и допълни, че вече има 85 експерти, които ще работят заедно с МОСВ.

По думите на Димов, България при своето председателство ще е балансьор, страна, която търси консенсус, компромис и разбирателство между държавите членки.