ЗАГЛАВИЯ

22 септември – това е националният празник на България

Вземам повод както от днешния празник, така и от думите на проф. д-р Лиляна Симеонова от Института по балканистика към БАН, която казва по България он Еър

„През 1908 г. на 22 септември България отново се появява на световната карта. Именно тази дата трябва да бъде националният празник на страната ни. Всяка нормална държава по света чества независимостта си като национален празник, уви за нас е само официален. Това се дължи донякъде на комунистическия режим.“

Зная, че има много историци, общественици и политици, които смятат, че именно провъзгласяването на независимостта трябва да бъде Националният празник на страната.

Аз съм сред тях и съм го казвал неведнъж. Без да се впускам с ограничената си компетентност за значението и последиците от подписаният на 3 март Сан-Стефански договор, това е дата след която държавата е разполовена и до 22 септември 2008 година – васална.

Нека 3 март си остане официален празник и повод за признателност и към предците, и към всички, допринесли за Освобождението.

И нещо много показателно – влезте в Уикипедия и потърсите националните празници по държави. С изненада ще откриете, че в над 90% от случаите това са датите на обявената независимост на съответната държава.

Колкото и патриотично да звучи датата 3 март, та все пак идва с помощта на чужди сили, получаваме България на части и васална на Султана. 22 септември е наше дело, тогава се появяваме официално на картата на света като самостоятелна държава.

За съжаление подобни идеи и дискусии се повяват единствено около тази светла дата и после биват забравени до следващата.

Вевести.бг е готов да даде територия за популяризация на подобна инициатива.

Евгени Петров

1 Коментар

  1. „Никола Григоров: С таен договор Фердинанд постига независимостта от Турция, но доброволно я предава на Русия

    22 септември много отстъпва като значение за национален празник на българите, пред 6 септември“

Коментарите са ограничени.