МФ пусна 7.5 годишни ДЦК при висок интерес

Снимка: Вевести.бг

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 март 2025 година, съобщиха от ведомството.

На проведения на 25 септември аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 85 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 0,69 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 286,40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3,37. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е в размер на 63 базисни пункта.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 50,00 %, следвани от пенсионните и гаранционните фондове с 37,34 % и застрахователните дружества с 12,66 %.