Депутатите приеха промени в Закона за администрацията, свързани с дейността на инспекторатите

Снимка: Пресцентър на Народното събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за администрацията, свързани с дейността на инспекторатите,предадоха Фокус и БТА.

Предвижда се структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със
специализираните контролни органи да се определят с наредба на Министерския съвет. В петмесечен срок от влизането в сила на измененията правителството трябва да приеме съответната наредба.

Предвижда се инспекторатите в министерствата да извършват и проверки по предоставянето на административни услуги.

С измененията се въвежда дефиниция на понятието „административен контрол“, като по този начин се разграничават функциите на инспекторатите по Закона за администрацията от тези на другите контролни органи.