Работодатели очакват 4% ръст на БВП за 2018 година

Васил Велев, председател на АИКБ /в средата/ заедно с Румен Радев /в ляво/ и Кънчо Стойчев на дискусионния семинар. Снимка: Вевести.бг

Изследване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал сочи оптимични нагласи за икономиката ни

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята, че е възможно българската икономика да нарасне през 2018 година между 3.8 и 4.2 на сто.

Това е записано в анализ на работодателите, представен на първия дискусионен семинар, „Клуб на знаещите (и желаещи да научат повече) за българската икономика“ който се проведе днес в сградата на АИКБ.

На него бяха разгледани възможности за повишаване на жизнения стандарт в България – отговорности и възможности на работодатели, работници и служители, държава, а основен панелист – Румен Радев – зам.-председател на УС на АИКБ и икономически директор на „Холдинг Загора“ ООД.

В семинара със свои мнения се включиха Васил Велев, председател на АИКБ, Кънчо Стойчев – зам.-председател на УС на АИКБ и председател на Сдружение „Произведено в България“ и доц. Теодор Дечев – директор “Индустриални политики” в АИКБ.

Според анкета сред членовете на АИКБ по подготовката на бюджета за 2018 г. на въпрос: „Какви са очакванията Ви за продажбите на Вашата компания през 2018 година спрямо настоящата, 61% очакват нарастване, 25 на сто – без изменение и само 14% допускат свиване на продажбите.

Пак според анкетата 56 на сто очакват през следващата година по-добър финансов резултат, докато по–лоши показатели очакват едва 20 на сто.

От интервюираните работодатели 54 на сто от работодатели смятат, че минималната заплата следващата година трябва да е 460 лева, а според 61 на сто от респондентите максималният осигурителен доход догодина трябва да е 2600 лева.

В анализа си Румен Радев посочи, че това са много добри резултати, особено на фона на очакваните разходи на Консолидираната фискална програма под 38% от БВП, което следва тенденцията дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет трайно да са под 40 на сто.

Оптимистични са и очакванията за повишаване на възнагражденията в компаниите – 71 на сто от анкетираните работодатели – членове на АИКБ смятат, че ще има повишаване на възнагражденията, 25 на сто са отговорили, че не очакват промяна и едва 4% – намаляване на възнагражденията.

Председателят на АИКБ Васил Велев разкритикува синдикатите, според които темповете на нарастването на възнагражденията е ниско и недостатъчно като посочи, че работим повече, произвеждаме повече и най-много за повишаване на възнагражденията, които са се увеличили 2.5 пъти за последните 10 години. Той изтъкна, че доходите растат с темп, който надвишава производителността.

Средносрочната перспектива е същата и не са потребни никакви извънредни мерки, каза той. Ако за един час произвеждаме 0.15 от средното за ЕС, то заплащането на час при нас е 0.2 от това в развитите държави.

Според АИКБ прогнозният ръст на БВП може да не се изпълни при извънредни вътрешно- или външнополитически събития, политически или банкови кризи в България, влошаване на външните условия за българския бизнес или срив на преките чуждестранни инвестиции.

Като най-голям проблем пред бизнеса от АИКБ сочат дефицита на викосоквалифицирани и производителни човешки ресурси. Те настояват за адекватни мерки от страна на държавата за активиране и включване в пазара на труда на неактивни и продължително безработни лица, както и улесняване на вноса на работна ръка от трети страни.

 

Коментарите са ограничени.