Тунджа достига червения праг на предупреждение, повишават се речните нива в страната

Мост над река Тунджа при Елхово, Снимка: Уикипедия
Водните количества в по-голяма част от страната са над праговете за високи води, а водното количество на р. Сaзлийка при гр. Гълъбово е над прага за внимание, предупреждават от екоминистерството
Мост над река Тунджа при Елхово, Снимка: Уикипедия
Мост над река Тунджа при Елхово, Снимка: Уикипедия

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН(НИМХ-БАН), днес ще е с отслабващи валежи. В планините – от сняг с количества между 5 и 10 л/кв.м. В равнините – от дъжд с количества до 5 л/кв.м. Почти без валежи ще е в Североизточна България.

Утре на отделни места ще превали слаб сняг, в източните райони – слаб дъжд. Очаквани количества – между 1 и 5 л/кв.м. В сряда – без съществени валежи.

Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Към настоящия момент водните количества в по-голяма част от страната са над праговете за високи води, а водното количество на р. Сaзлийка при гр. Гълъбово е над прага за внимание.

В резултат на регистрираните валежи от дъжд и сняг, положителните температури и повишената почвена влага, и оттичането на реките днес и утре все още са възможни повишения на речните нива – главно в долните течения на реките.

Дунавски басейн: долните течения на реките и съответните им притоци: р. Лом, р. Огоста, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом.

Черноморски басейн: р. Провадийска – долно течение, р. Камчия – средното и долно течение, както и долните течения на р. Двойница, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска; р. Ропотамо, р. Велека, р. Резовска .

Източнобеломорски басейн:

• р. Тунджа – водосбора й след вливането на р. Мочурица преди гр. Ямбол;

• р. Марица – водосбора и притоците й след вливането на р. Сазлийка;

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:

Нивото на р. Сазлийка при гр. Гълъбово е преминало оранжевия праг на предупреждение и ще започне плавно да се понижава, като ще остане над оранжевия праг до късните часове на 11- ти март на обяд.

Нивото на р. Марица при Харманли ще над жълтия праг на предупреждение до късните часове на 10-ти март.

Нивото на р. Марица при Свиленград е преминало оранжевия праг на предупреждение и ще остане над него до късния следобед днес.

Нивото на р. Мочурица при с. Воденичане е преминало оранжевия праг на предупреждение, и се очаква днес да започне плавно да се понижава като ще се задържи над него до обяд на 11- ти март.

Нивото на р. Мочурица при с. Чарда е преминало оранжевия праг, и се очаква днес да започне плавно да се понижава като ще се задържи над него до късните часове на 10- ти март.

Нивото на р. Тунджа при гр. Ямбол е над оранжевия праг на предупреждение. Очаква се плавно да се понижава, като ще се задържи над оранжевия праг до късните часове на 10- ти март.

Нивото на р. Тунджа при гр. Елхово се повишава плавно и по прогноза е възможно достигане на червения праг на предупреждение в късните следобедни часове на 9-ти март. Нивото ще остане над червения праг до полунощ на 10-ти срещу 11- ти март.

Повишено внимание за водосборите на реките Тунджа, Марица и река Сазлийка в долните течения.

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.