Първо заседание на кабинета утре. Вижте какво ще решават министрите

Заседание на Министерски съвет. Снимка: Правителствена информационна служба, архив

Първото заседание на Министерския съвет през новата година ще се проведе утре – 3 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2017-2018 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ – БЛАГОЕВГРАД

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ДИЗАЙН „ЕВРИДИКА“ – КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, ПОДПИСАНА НА 24 АПРИЛ 2016 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „БИОВЕТ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ“ – ПЕЩЕРА, И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ“ – ПЕЩЕРА

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ СЕДМАТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-БЕЛАРУСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА ОТ 8 ДО 10 НОЕМВРИ 2017 Г. В МИНСК

Внася: министърът на икономиката

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3581-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ФОРМАТИ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ И „ТРАНСПОРТ“, ПРОВЕДЕНО НА 4 И 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАБИРАНЕТО, РАЗХОДВАНЕТО, ОТЧИТАНЕТО И КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №346 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯ №131 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ПРИЕТА НА 22 ЮНИ 1970 Г. В ЖЕНЕВА

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

2 Comments

 1. Позор!
  Който се прави на Господ никога не свършва добре!

 2. Вж. т. 6. Без широко национално обсъждане, без одобрението на българското общество, съвсем „празнично“ и тихомълком,ни се пробутват скандалните текстове, че полът бил социална категория, а не – биологичен факт? И жените в спорта ще трябва да приемат за жена някой новопокръстен в жена мъжага? Че се отварят широко портите за отричане на възрастта като биологичен факт и отново – превръщането и в социално поведение по избор? И още от 4-годишни ще обучават децата ни по т.нар. джендър въпроси, а всъщност още невръстни ще ги заливат с помията на половата слободия и ще ги оставят беззащитни пред физическата агресия на по-възрастните? Тази конвенция предвижда да няма мама-жена, да няма татко-мъж, да няма наследственост, да няма семейство и семеен ред, нито пък род, така нужните на децата авторитетни и морални родители, всичко се релативира и размива. Това решение просто трябва да отпадне от дневния ред на МС. Работа ли е на министрите да дават тежест на явно противоконституционна провокация? Отговорът е – НЕ! Т. 6. трябва да отпадне от дневния ред на МС и никога повече да не влиза там. Колкото до позорното стотици-хиляди-годишно домашно насилие, да, важно да се води борба с него.

Коментарите са ограничени.