Правосъдното министерство иска повече хора да имат достъп до безплатна правна помощ

Снимка: Пресцентър на МП

Министерството на правосъдието е ангажирано активно с укрепване на капацитета на Националното бюро за правна помощ (НБПП) в посока разширяване на кръга от лица, които имат достъп до безплатна правна помощ и подобряване на качеството на предоставянето й.

Това заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов днес на кръгла маса, посветена на обсъждането на Стандартите за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства в България. Събитието, в което участие взеха проф. Алън Патерсън, председател на Международната група по правна помощ и Питър ван ден Бигелар, изпълнителен директор на Холандската комисия за правна помощ, Елена Чернева–Маркова, председател на НБПП и Иванка Иванова,  директор на Правната програма на Институт Отворено общество, отбеляза заключителната част по проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“. Проектът е финансиран по Програма Правосъдие 2014 – 2020 г. на Европейския съюз и се осъществяван съвместно от НБПП и Институт Отворено общество – София, с участието на Борда за правна помощ на Холандия като асоцииран партньор.

Зам.-министър Стоянов акцентира, че в България е налице добра практика от последните години в резултат на успешното партньорство на НБПП, Институт Отворено общество и Съвета на Европа. Като пример той посочи въвеждането на две пилотни услуги – национален телефон за първична правна помощ и регионални центрове за консултиране към адвокатските колегии, финансирани от Норвежкия финансов механизъм.

„Към настоящия момент активно работят националният телефон за правна помощ към НБПП и единадесет регионални центъра за консултиране към  адвокатски  колегии в страната. Дейността на центровете се администрира съвместно между Националното бюро за правна помощ и съответните адвокатски колегии. Основната задача на тези нови форми за предоставяне на правна помощ е тя да се доближи максимално до гражданите, които имат най голяма нужда от нея“, каза зам.-министър Стоянов.

По думите му е създадена нова система за организация, управление и контрол на правната помощ, съобразена с европейските стандарти. Въведена е и  процедура по допускане на правна помощ, определяне и назначаване на служебни адвокати, процедура по отчетност и контрол на предоставената правна помощ, значително е скъсен срокът за изплащане на възнагражденията на адвокатите и е постигнато по-равномерно разпределение на работата между тях, а от там и по-добри гаранции за равен достъп до правосъдие за българските граждани.