Какво ще гласува Министерски съвет (дневен ред)

Заседание на Министерски съвет. Снимка: Правителствена информационна служба, архив

Редовното правителствено заседание тази седмица ще се проведе в четвъртък, 18 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №814 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Внася: министърът на земеделието и храните

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЧЛЕН И НА ПОМОЩНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЧЛЕН В ЕВРОЮСТ (EUROJUST)

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КОСОВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЕСЕБЪР, И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ПЛАМЕН АТАНАСОВ КОПЧЕВ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЕСЕБЪР И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТАРИФИ ЗА РОУМИНГ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ПОДПИСАН НА 23 НОЕМВРИ 2017 Г. В СТРУМИЦА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ФИНЛАНДИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ШВЕДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА ОТНОСНО МНОГОНАЦИОНАЛНОТО МОДУЛНО МЕДИЦИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ (M3U)

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3580-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ И 1 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на икономиката

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 7 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 11 И 12 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СИМОНА“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ХВОСТЯНЕ И С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УРЕДИТЕ, ЗАХРАНВАНИ С ГАЗОВО ГОРИВО

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА В И К ОПЕРАТОРИТЕ И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА ИМ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ИЛИ НА ГРУПА БИОЦИДИ ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Внася: министърът на здравеопазването

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ЯНУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

2 Comments

 1. А кой да дойде „другарю“-образеца на „почтенност“-най-големия гьонсурат в държавата съществото Корнелия ли?

 2. Борисов е вероятно най-опасният продукт на посттоталитарния политически инжинеринг у нас – ултра популист и гьонсурат. Докато убеждава в Европейския парламент и в ЕС, че у нас има „работна“ корупция, има три сделки, които крещят от гранд т.е. корупция в която той има темелна роля. И всичко гарнирано с анти комунистическа реторика, с която „тушира“ критиките от ляво, и в много отношение гали антикомунистическото у значителни части от дясното – за да му прощават, да се солидаризинат и т.н.
  Първата е сделката с Общинската банка, в която с личното му участие, управителя на БНБ и надзора са принудени да дадат зелена светлина. Сделката се реализира под егидата и в полза на Пеевски. Те не са толкова политически, колкото бизнес – в разбиранията ми за бизнес с държавата – партньори. Зад кадър разбира се Доган.
  Втората сделка е тол системата, за която беше сключен договор, без никакво обществено обсъждане за алтернативи на решаването на проблем. А такава има, пак с личното участие и протекция на премиера на схемата на горивата и картела, вместо да се вземат парите от свръхпечалбите на петролните компании, прехвърли „елегантно“ нов милиард върху бизнеса, който ще ги взема от гражданите. Корупционната възглавница се измерва със стотици милиони лева.
  Третата сделка, ГЕРБ клекна пред ДПС и заедно патрЕотите одобриха закон с която се опрадвада кражбата на активи от КТБ на Пеевски. Нищо от това което се приема не засяга сделките и далаверите с неговото, на Корпулентния, участие.
  Четвърто, приеха поредния смокинов лист на грандкорупцията – Антикорупционния орган който охранява корпуцията и най-вече главния прокурор от отговорност. За две – три години щял да се справи – лъжи, лъжи, лъжи. Най-много да се развихри някаква вакханалия, с интензивни пиар елементи, и да пострадат дребни риби и да започне да преследва политически си опоненти, най-вече от дясно.
  В пайплайна на гранд корупцията има нови свръхсделки, които се дирижират от самия Борисов – това е Белене, газовия хъб.
  Писна ми да слушам кухи и театрални антикомунистически лозунги, колко било кофти едно време, колко криминална била приватизацията, да носят от девет кладенца вода, само и само да не отговорят на простия въпрос – защо крадете като за последно днес и сега, без срам, без граница.
  Това ще слушате по време на вота на недоверие – надвикване, надговаряне. Докато Ви вземат парите от джоба.
  Колкото и високо да е кресчендото – остават толкова много доказани истории, че няма как да се измъкнете от пряка отговорност за последните осем години управление върху грандкорупция.
  Не, господа от ГЕРБ, с анти комунистическо говорене вече не стига, не минава номера.
  У нас правда няма да намерите – за това пишете в ЕК, в другите страни от ЕС, в Конгреса на САЩ, особено по казуса Магнитски, в западните медии – рано или късно, по-скоро рано отколкото късно, ще се стигне до критичната маса от нетърпимост, която да блокира еврофондовете, за да имате медии и демокрация.
  И последно – повече избори Борисов няма да спечели, защото на тях ще се говори основно и само за корупция – неговата и на Пеевски. С тази арогантност той трудно ще се стигне изобщо до избори. Борисов внезапно се сдоби с проблема на Путин – как достойно да слезе от власт – страхувам се, че няма такава опция. Стигна прекалено далеч.

Коментарите са ограничени.