Стоил Стоилов: Най – лошото решение за Истанбулската конвенция е референдумът

Изборният експерт Стоил Стоилов. Снимка: Личен архив

Най – лошото решение е референдумът. При сегашния закон за допитване той никога няма да стане задължителен. Но ще бъде употребена обществена енергия за разделение на обществото.

Ще бъдат хвърлени едни пари на вятъра. Ще се даде шанс на едни шмекери и тарикати да крадат пари от медийни пакети за родните и приятелите си за пропагандиране на едната или другата позиция. Имаме ли пари за пилеене? Да си спомним, че точно едни 25 милиона бяха проблемът за т. н. нови молекули за лекуване на онкологични заболявания. Искаме ли да хвърлим на вятъра едни милиони за да разберем това, което знаем?

Какво може да направим?

Народното събрание НЕ ратифицира Истанбулската конвенция поради острото разделение в обществото. Вместо това НС приема решение за преглед на законодателството по темата и в срок от 1- 2 години привежда законите в съответствие със стандартите на конвенцията без да инкорпорира в законодателството спорните моменти (джендър-образованието и др., по които няма обществен консенсус). Властта трябва да е наясно, че образователната политика е част от политическите програми на партиите и ако една част от обществото не иска джендърно образование, то въвеждането му разцепва нацията по най-сериозния разлом – правата на родителите да избират бъдещето на децата си.

Разбира се, че Народното събрание може да я предложи за ратификация. По собствена инициатива или заради силен външен натиск. Въпреки общественото разделение по темата. Поради висок обществен интерес е логично е да има поименно гласуване.

Присъединяването към международни договори е една от функциите на властта по дефиниция и тя трябва да си понесе отговорността. Властта трябва да изконсумира проблема и да си плати цената или да се къпе в лъчите на славата.

От Фейсбук

3 Comments

 1. Много ми е интересно защо се подминават следните текстове от конвенцията : „ПРАВА НА ДЖЕНДЪР ПРОПОВЕДНИЦИТЕ
  ЦИТАТ ОТ КОНВЕНЦИЯТА
  „Членовете на GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения в страните, се ползват от следните привилегии и имунитети по време на изпълнение на функциите си във връзка с подготовката и провеждането на посещенията в страните,при последващите действия и по време на пътуването във връзка с тези функции:
  а)Имунитет от личен арест или задържане под стража и от конфискуване на личния им багаж, и имунитет от всякакъв вид правни действия във връзка с техни устни или писмени изказвания и всякакви действия, извършени от тях в служебно качество;
  б)Освобождаване от всякакви ограничения на свободното им движение при излизане от и влизане в страната им на местопребиваване, както и влизане в и излизане от страната, в която изпълняват функциите си, и от регистрация като чужденци в страната, която посещават или през която преминават при
  изпълнение на функциите си.
  Тоест! Могат да влизат в детските градини и училища както и колкото искат!
  А това видяхте ли?!…Улеснения за митнически и валутен контрол?!
  3) По време на пътуванията, предприети при изпълнение на функциите им, членовете на GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения в страните, получават същите улеснения по отношение на митническия и валутния контрол като представителите на чуждестранни правителства на временна официална мисия.
  4) Документите във връзка с оценката на изпълнението на Конвенцията, осъществявана
  от членовете на GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения в страните, са неприкосновени, доколкото засягат дейността на GREVIO. Не се допуска спиране или цензуриране на официалната кореспонденция на GREVIO или на официалните съобщения на членовете на GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения в страните.
  5) За да се осигури на членовете на GREVIO и на другите членове на делегации, извършващи посещения в страните, пълна свобода на словото и пълна независимост при изпълнението на задачите им, имунитетът от правни действия във връзка с техни устни или писмени изказвания и с всички техни действия в изпълнение на задачите им трябва да продължи да бъде предоставян дори и след приключването на мандата им
  за изпълнение на тези задачи.“
  Дали ще се намери втори журналист /видно е,че един имаме/ сред масовката от полирани,пардон повърхностни джурналя,който да ни обърне вниманието върху начините,по които възнамеряват да действат някакви хора,които ще дойдат,ако ратифицираме конвенцията. Като не можем да ги заставим да се съобразяват със законите ни и не можем да ги питаме кои са и какви са, те на какво основание ще ни занимават с щенията си?
  Джурналята даже не са „видяли“ тези текстове. Дано журналисти се намерят да попитат за тях. Ако не конкретни хора на съответни задачката длъжности,то просто публично да „прочетат“ тези толкова незабележими редове …

 2. Даааа… изглежда имат основание следните въпроси:

  Страх ли ви е, г-да политици, че след ратификацията няма да гласуваме за накои от вас на следващите избори?

  Страх ли ви е, че ако не ратифицирате въпросната конвенция няма да получите едни пари от външни източници? Със спране на пари ли ви плашат вече или още си говорите за ценности?

  Страх ли ви е, уважаеми НПО активисти, че вместо да управлявате едни пари от републиканския бюджет по делегирани дейности като центрове за закрила, ще се наложи да работите в тях като социални работници на общинска заплата? И вместо да правите джендър-обучение с грантове от спонсори в училища с готова аудитория, ще се наложи да наемате зали и да агитирате родителите да си доведат децата, че да ги ограмотите.

 3. Писмото на ПЕС-жените е показателно за следващи действия на ПЕС. Но евентуално изключване на БСП от ПЕС ще превърне Нинова в жертва и ще даде силен и явен тласък на подчинение на Кремъл. А може би точно това е задачата й?

Коментарите са ограничени.