ВИЦ НА ДЕНЯ

Илюстрация: pixabay.com

Седи си полицай и гледа телевизия – тъкмо се е прибрал и още не е свалил униформата. Покрай него минава синът му:
– Документи за проверка!
Момчето носи бележника.
Баща му го отваря и гледа вътре – 20 лева.
– Ох, на тати отличникът!