Отношенията между ЕС и Турция: какви са алтернативите в бъдеще

Юнкер, Ердоган и Туск ще разговарят във Варна през март.

Опасения за човешките права в Турция водят до преосмисляне на отношенията на ЕС със страната. Какво е бъдещето на отношенията? Вижте от материала на Европейския парламент

Държавите в ЕС и Турция си сътрудничат от десетилетия в области като търговията и сигурността, но отношенията охладняха заради гоненията в страната след опита за преврат през 2016 г., както и поради растящото безпокойство в европейските столици за състоянието на демокрацията в Турция. Военната интервенция на Анкара в Сирия е още една причина за тревога.

Депутатите в ЕП редовно следят положението в Турция и обсъждат какви са възможностите за бъдещо сътрудничество. Ето някои от опциите.

Членство в ЕС

Турция е асоцииран член на Европейската икономическа общност от 1963 г. и е подала молба за членство от 1987 г. Тя е призната като страна-кандидатка през 1999 г., но преговорите започват едва през 2005 г. Дори след това напредъкът е бавен. До момента са отворени 16 от 35 глави, а е затворена само една. След гоненията, последвали неуспешния опит за преврат през лятото на 2016 г., преговорите на практика са замразени.

През ноември 2016 г. Парламентът прие резолюция, която призовава за спиране на преговорите, докато не се сложи край на репресиите в страната. Този призив бе повторен в нова резолюция от юли 2017 г., посветена на опасенията за правата на човека в Турция.

Парламентът прие резолюция и на 8 февруари 2018 г., в която осъди турската военна офанзива в Сирия и призова Анкара да отмени извънредното положение в страната, наложено след опита за преврат през 2016 г. Въпреки че резолюциите нямат пряк ефект, те изпращат важен сигнал за позицията на ЕП.

В пленарен дебат на 6 февруари 2018 г. депутатката Кати Пири (С&Д, Холандия), която отговаря за подготовката на докладите на ЕП за напредъка на Турция, посочи: „Ние в Парламента очакваме ЕС да говори високо и ясно за правата на човека в Турция. Не само защото това са ценностите, върху които е основан нашият съюз и към които Турция като кандидатка трябва да се придържа, но и защото рискуваме да загубим доверието и подкрепата на мнозинството от турското общество, ако не се застъпваме за техните права в тези трудни времена“.

Споразумение за асоцииране като алтернатива?

Европейският съюз има възможност да сключва споразумения за асоцииране с близки страни като Исландия или Тунис. Тези споразумения определят рамка за тясно политическо и икономическо сътрудничество.

Често ЕС изисква от насрещната страна реформи за подобряване на ситуацията с правата на човека и за укрепване на икономиката. В замяна европейските страни могат да предложат финансова или техническа подкрепа и безмитен достъп до пазара в ЕС за някои продукти.

ЕС има такова споразумение с Турция, но някои депутати разглеждат ново споразумение като алтернатива на членството.

Към по-тясно икономическо сътрудничество

През декември 2016 г. Европейската комисия предложи обновяване на съществуващия митнически съюз с Турция и разширяване на двустранните търговски отношения. След приключване на преговорите споразумението подлежи на одобрение от Парламента преди влизането му в сила.

Европейският съюз е най-големият експортен пазар за Турция (44,5% от турския износ е за ЕС), докато Турция е четвъртият най-голям експортен пазар за ЕС (4,4% от европейският износ отива в посока Турция).

Други форми на сътрудничество

Турция е държава-членка на НАТО, както и повечето държави в ЕС. Освен това Турция и ЕС си партнират по отношение на кризата с мигрантите. През март 2016 г. бе сключено споразумение с Анкара, което доведе до значително намаляване на броя на мигрантите, влизащи незаконно в ЕС. Прочетете повече за отговора на ЕС на миграционната криза.