Уточнение: Автоматичният преводач на сайта на Председателството е предоставен безплатно

Автоматичният преводач на сайта на Българското председателство на Съвета на ЕС е предоставен безплатно, обявиха от пресцентъра на ресорното министерството след медийни публикации.

Става въпрос за иновитавен продукт, използван за първи път по време на Естонското председателство, който Българското подкрепя и също интегрира на интернет страницата си.

Инструментът, който осигурява автоматичен превод, извършван с помощта на изкуствен интелект, е разработен от водещата европейска технологична компания в областта на езиковите преводи Tilde с подкрепата на Европейската комисия. И тази информация е посочена на сайта, в самия инструмент за превод. Също там стои уточнението, че машининят превод дава възможност за разбиране на смисъла на изходния текст, но без да е равностоен на превода, направен от човек. Освен това, софтуерът е предназначен предимно за улеснение на администрацията и за превод на технически текстове и терминология, а не на литературни изрази и слогани, каквито задания се поставят на машинния преводач.

Българската версия на преводаческия инструмент е разработена в партньорство с Института за български език на Българската академия на науките и Виенския университет, с финансовата подкрепа на Механизма за свързване на Европа. Инструментът ще бъде предоставен и на Австрия – третата държава от председателското Трио, която поема щафетата през юли 2018 г.

Автоматичният преводач беше използван за първи път от Естонското председателство през 2017 г. Инструментът беше представен официално на Срещата на високо ниво по е-управление в Талин през септември, на която присъстваха 25 държавни и правителствени ръководители от ЕС. Предстои изграждането на версии и на останалите официални езици на Европейския съюз.

Преводачът на ротационното председателство на Съвета на ЕС съчетава услугата eTranslation – един от основните елементи на Механизма за свързване на Европа, разработена от Генерална дирекция „Преводи“ на Европейската комисия, с инструменти за превод на националните езици на ротационните председателства, специално разработени от Tilde.