Колоездачи и бегачи написаха отворено писмо до Борисов за Пирин

Снимка: „Бягай за Пирин!“

Колоездачи и бегачи от страната написаха отворено писмо до премиера Бойко Борисов и заместниците му Томислав Дончев, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева по повод промяната на Плана за управление на НП „Пирин“.

Публикуваме пълния текст:

Относно: Проведената национална щафета „Бягай за Пирин!“ срещу Решение № 821 от 29.12.2017 г. на Министерски съвет, с което се променя Плана за управление на Национален парк Пирин

Уважаеми дами и господа,

Към вас се обръщат колоездачи и бегачи от цялата страна, които пробягаха над 450 км от Свиленград до София в щафетен маратон за каузата „Спаси Пирин! – Спаси България!”, преминавайки през Свиленград, Хасково, Асеновград, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Разлог, Благоевград, Дупница, София и много села по пътя. Символичният старт беше даден на 1-ви февруари в Бургас с пробягване на тридесетте километра до Средец за опазването на Национален парк Пирин.

По време на маратона към нас се присъединяваха непознати хора. По шосетата ни поздравяваха от прозорците на автомобилите, дори слизаха от колите да се снимат с нас. В градовете ни посрещаха с баница, с плодове, хляб и сол. Най-честите думи, които чувахме бяха: „Браво! С вас сме! Няма да им дадем планината!”. Цялата тази подкрепа ни дава увереност, че съгражданите ни също са обезпокоени от риска да бъде унищожена българската природа. През всички населени места, през които минахме, събирахме послания от местните жители. Ето част от тях:

Природата не е наша, взели сме я на заем от децата ни! (Хасково)

Пирин няма глас, Пирин има нас! (Асеновград)

Запазете Пирин и за след нас. (Разлог)

Велинград има чудесни вековни борови гори и лековита минерална вода. Запазете и тези гори! Всяко дърво е живот! (Велинград)

Пирин на народа, не на олигарсите – силна държава се прави от силен народ! (Благоевград)

България не е ресторант, Пирин не е капама, а г-н Димов не е сервитьор… или е така? (Дупница)

Богатството на България не е под земята, то е около нас! Пазете го! (Пазарджик)

Все напред и нагоре. Не спирай с усмивка, продължавай напред и нагоре! Времето за обединение дойде, скъпи народе! Промяната тръгва от вас! Открийте силата си, Заедно! (Пловдив)

Планините са наследство от дедите ни, да ги завещаем непокътнати на децата ни! (Свиленград)

Природата не трябва да бъде унищожавана заради, лични интереси, безумни идеи и политика.

Участвам, защото искам да има природа и за децата на децата ми!

Участвам за да подкрепя България и да запазим природата ѝ!

Участвам защото обожавам Пирин и искам природата му да остане непокътната!

Избрахме тази форма на протест за да покажем, че ние, хората от цялата страна, включително тези прекарващи голяма част от годината в планината: планински бегачи и колоездачи, ултрамаратонци, скиори, сноубордисти и пр., категорично се противопоставяме срещу Решение № 821 от 29.12.2017 г. на Министерски съвет за промяна на Плана за управление на Национален парк Пирин, с което се предоставя възможност за строителство и разширение на ски писти, въжени линии и съпътстваща ги инфраструктура.

От медиите разбираме, че може би става дума за едно недоразумение. Премиерът категорично заяви пред Европейската комисия, че „става въпрос само за втори лифт.”, а министър Димов неколкократно повтори в телевизионните студиа, че водохващанията са „само за питейни нужди”. За съжаление, от текста на Решение № 821 от 29-ти декември 2017, не става ясно, че това са намеренията на правителството.

В момента текстът на решението недвусмислено позволява „строителство и разширение на писти и въжени линии”, а не на една единствена въжена линия, и позволява изграждане на всякакви „водохващания”.

Промените в таблица 32 създават неяснота и противоречие, тъй като позволяват строителство в зона IIа с площ 45,2% от Националния парк и зона III с площ 2,2% от Националния парк при „при потенциална възможност”. Именно тези изменения тревожат обществото, защото те формално допускат в горните две зони всякакво строителство на писти, лифтове и съоръжения, а не само на „една кабинка”. Хората остават с впечатление, че умишлено се оставя вратичка, която позволява заобикаляне на закона чрез процедиране на ОУП и ПУП без екологична оценка.

Разбираме, че Вашето единственото желание е да се намали неудобството за скиорите и да се изгради само още един лифт, както и да бъдат по-добре водоснабдени гражданите на Банско. Ето защо ви предлагаме с цел да заличите всякакви съмнения, че оставяте вратичка за предполагаеми бъдещи намерения на следващи правителства, да отмените спорното Решение № 821 от 29-ти декември 2017 г. и да приемете решение, отговарящо на поетите от Вас обещания пред медиите и евродепутатите. Предлагаме Ви новото решение (Приложение №1) да се състои само от две точки:

„В плана за управление на Национален парк „Пирин“, в Част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“ се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т. 1, в подточка 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен изграждането на втора кабинкова въжена линия от град Банско до местността Шилигарника“
  2. В т. 14 се създава подточка 10:

„10) Водохващане за питейни нужди.“

Уверени сме, че с приемането на подобно конкретно решение ще заличите всякакви съмнения в обществото относно добронамереността на правителството по отношение на опазването българската природа и в частност опазването на Национален парк Пирин.

С пожелание да вземете правилното решение,

Участници в щафетния маратон:

Андрей Гюров, Ангел Атанасов, Антони Диков, Богдана Манова, Валентин Великов, Васил Горанов, Венцислав Трифонов, Веселин Паперов, Виктор Станчев, Виктор Зъмбаров, Валентин Вачков, Владимир Джувинов, Влади Костадинов, Владимир Милушев, Владислав Гешев, Даниил Дукат, Денка Абрашева, Десислава Ангелова, Златка Здравкова, Иван Граховски, Илиян Кожухаров, Калоян Чанев, Кирчо Димов, Красимир Жеков, Кръстю Панчев, Мария Балева, Мая Танева, Миа Сердарева, Миран Хачатрян, Огнян Христонев, Павлин Райчев, Пирин Галов, Радослава Ненова, Светлана Кирова, Светослав Савов, Свилен Овчаров, Севелина Кирова, Стефан Лазаров, Стилияна Петрова, Стоян Мавродиев, Станислав Янев, Тихомира Методиева, Трендафил Кунчев и Цветелин Гергов

Приложение № 1

ПРОЕКТ на РЕШЕНИЕ № ….  ОТ .. февруари 2018 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 646 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на плана за управление на Националния парк „Пирин“ (ДВ, бр. 73 от 2004 г.)

На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 63 от Закона за защитените територии във връзка с чл. 20 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с Постановление № 7 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2012 г. и бр. 55 от 2017 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

В плана за управление на Национален парк „Пирин“, в Част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“ се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т. 1, в подточка 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен изграждането на втора кабинкова въжена линия от град Банско до местността Шилигарника“
  2. В т. 14 се създава подточка 10:

„10) Водохващане за питейни нужди.“

Министър-председател:

Главен секретар на Министерския съвет:

Снимка: „Бягай за Пирин!“

1 Коментар

  1. Браво, приятели, гордея се с вас и напълно подкрепям писмото!

Коментарите са ограничени.