Парламентът прие изцяло нов Закон за прането на пари

Снимка от сайта на Народното събрание
Снимка от сайта на Народното събрание

Парламентът прие окончателно изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, предаде Агенция „Фокус“.

Законопроектът е внесен от Министeрски съвет. Според законопроекта
изпирането на пари е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или покрит незаконният му произход или да се подпомогне лице, което участва в извършването на такива действия.

С новия закон се създават мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Сред тях са комплексна проверка на
клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация, съхраняване на събраните документи, оценка на риска от изпирането пари. Тези мерки са задължителни за Българската народна банка (БНБ) и кредитните институции, които извършват дейност на територията на България, както и доставчици на платежни услуги, финансови институции, обменни бюра и други.

Със закона се забранява откриването или поддържането на анонимна сметка или на сметка на фиктивно име, както и откриването или поддържането на анонимни депозитни сертификати.