ВИЦ НА ДЕНЯ

Жена крещи на мъжа си:
– Откакто сме се оженили, само кръстословици решаваш. Няма ли да ми кажеш една хубава дума!?
– С колко букви?