Износът на България за ЕС се увеличава с 26.9% спрямо същия месец на 2017 г

нси

Външнотърговското салдо на България с ЕС за януари 2018 г. е отрицателно и е на стойност 132.0 млн

През януари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 26.9% спрямо същия месец на 2017 г. и е в размер на 3 094.3 млн. лева. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69.1% от износа за държавите членки на ЕС.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2018 г. в сравнение със същия месец на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (93.2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (64.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (39.0%).

Вносът на България от ЕС през януари 2018 г. се увеличава с 21.7% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 3 226.3 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (48.9%). Намаление не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за януари 2018 г. е отрицателно и е на стойност 132.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 73.0 млн. лева.

1 Коментар

  1. Това няма никакво значение! Важното е, че самопровъзгласилите се за „автентична десница“ (все повече автентична, отколкото десница) искат да „демонтират“ „модела Борисов“, с МРЗ от 510 лева и увеличавана всяка година, с „модела Костов“, с МРЗ 85 лева! Искат да „демонтират“ безработица от 7%, за да ни „монтират“ костовата от 22% и т.н.

Коментарите са ограничени.