Караянчева във Вашингтон: Законодателните мерки не са достатъчни в борбата с корупцията

Водещи принципи в дейността на Народното събрание са утвърждаването на върховенството на Закона, откритостта и прозрачността на публичната власт.

Това заяви председателят на българския парламент Цвета Караянчева в изказването си на Глобалната парламентарна конференция, организирана от Групата на Световната банка и Международния валутен фонд във Вашингтон. Това са и основните предпоставки за ограничаване и премахване на корупционните практики, добави тя.

Противодействието на корупцията е ключов критерий за утвърждаване на демократичните институции и на съвременните стандарти за прозрачност и контрол в управлението на обществото, отбеляза в изказването си Цвета Караянчева. Безспорно, законодателните мерки са от съществено значение, но те не са достатъчни в борбата с корупцията, подчерта тя и добави, че е важно създаването на политическа, икономическа и социална култура в обществото за непримиримост към феномена корупция на всички нива. Това би могло да се постигне с обединените усилия на държавните институции, гражданските организации и медиите, посочи председателят на българския парламент и уточни, че в законотворческия процес Народното събрание отдава голямо значение на общественото обсъждане на законопроектите и на участието на всички заинтересовани страни при подготвяне на новите норми.

Цвета Караянчева подчерта, че приетият от Народното събрание Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество е съобразен и с препоръките в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество, а също и с разпоредбите на приетата Директива на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Тя посочи, че с него се регламентира създаването на единен независим орган за превенция и борба с корупцията, повишава се ролята на обществото в борбата с корупцията и се засилва връзката с компетентните органи на други държави и с международни организации за обединяване на усилията в борбата с корупцията и др.

С особен принос в нормотворческата дейност са и гласуваните Закон за мерките срещу изпиране на пари, както и Закон за частната охранителна дейност, подчерта Цвета Караянчева.

„Безспорно законодателните мерки са от съществено значение, но те не са достатъчни в борбата с корупцията. С особена важност е и създаването на политическа, социална и икономическа култура в обществото ни за непримиримост към феномена корупция на всички нива“, обясни Караянчева.

По думите й това би могло да се постигне с обединените усилия на държавните
институции, гражданските организации и медиите.

„Затова в законотворческия  процес отдаваме голямо значение на общественото обсъждане на законопроектите. Основните принципи в нашата нормотворческа дейност са утвърждаване на върховенството на закона, откритост и прозрачност“, добави тя.

Караянчева обърна внимание на приетата от Министерски съвет Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 година.

Тя уточни, че този документ извежда като приоритет на държавната политика борбата с корупцията. „основен акцент в нея се поставя в изграждането на ефективна система от антикорупционни органи и закони, укрепване на капацитета на институциите и подобряване на междуинституционалното взаимодействие“, каза още тя.

В двудневния форум, който беше открит в централата на Групата на Световната банка, участва и председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова.

Изказвания направиха управляващият директор на МВФ Кристин Лагард и президентът на ГСБ Джим Йонг Ким.