Прокуратурата пази 13 свидетели в чужбина

Съдебната палата. Снимка: Вевести.бг

През 2017 г., при осъществяване на Програмата за защита, Бюрото по защита при главния прокурор е обезпечило сигурността на 31 лица по 13 дела за защита, от които от предходни периоди – 11 дела и 2 дела, открити през 2017 г.

На територията на чужди държави пребивават общо 13 защитени лица по 5 дела за защита. Четири лица по едно от горепосочените дела (обект на релокация), са напуснали програмата по собствено желание. Това отчита официално прокуратурата, съобщи в. „Сега“.

Според официалните документи действието на програмата по защита е приключило по 5 дела за защита с общо 13 защитени лица, от които 8 (по 3 дела) са напуснали по собствено желание, 4 лица (по 1 дело) – поради отпаднала необходимост и за 1 лице (по 1 дело) действието на програмата е приключило, поради неспазване на мерките, подписани в Споразумението за защита.

В края на отчетния период защитените лица са 18 по общо 8 дела за защита, пише още прокуратурата.

През отчетния период от Бюрото по защита били проведени 64 планирани мероприятия по транспортиране и охрана на защитени лица и 280 непланови такива. Отчитат се и 263 срещи със служителите за връзка (в т.ч. и при възникнала необходимост), 14 срещи със защитени лица, 12 семейни срещи на защитени лица с техни близки, 10 психологични консултации на защитени лица, в резултат на което са изготвени 6 психологични оценки, 1 последваща психологична оценка и 1 психо-социална карта.

Прокуратурата отчита и „активно взаимодейства с всички държавни институции, имащи отношение към изпълнението на мерките по Програмата. В изпълнение на предвидените в закона мерки за промяна на местоживеенето, мястото на работа или учебното заведение, както и на подписани съвместни инструкции за взаимодействие между Бюрото за защита и държавни институции (МОН, Столична община, НЗОК), са издадени: 7 документа, относно степен на образование (4 удостоверения и 3 дипломи за завършена образователна степен), а 4 деца на защитени свидетели, включени в програмата, са настанени в нови учебни заведения; 13 акта за гражданско състояние (12 акта за раждане и 1 акт за сключен граждански брак), осигурени са 3 защитени жилища за лица, включени в програмата, и са наети други 2 жилища за служителите, прилагащи мерките за защита.

От НЗОК е потърсено съдействие по 4 дела за защита, за изготвяне на необходимите здравни документи.