Шефът на БНБ: Влизането в еврозоната зависи от икономиката

Точният момент на приемане на еврото ще зависи не толкова от Маастрихтските критерии за номинална конвергенция, които България в голяма степен изпълнява в продължение на много години, колкото от реалната конвергенция на икономиката.

Това пише управителят на БНБ Димитър Радев в изданието Global Public Investor – Официалния форум на парични и финансови институции.

„Ако желаем България да стане пълноправен участник в процеса на реформи на европейско равнище, трябва да задълбочим допълнително собствените си реформи. Трябва да трансформираме своето устойчиво икономическо възстановяване в трайна реална конвергенция“, твърди Радев, според когото страната ни показва убедителни макроикономически показатели.

„Повече от две десетилетия имаме парична стабилност. Обменният курс на лева е фиксиран към еврото и паричният съвет е непоклатим както в добри, така и в лоши времена, дори и по време на кризата през 2008 г. България поддържа като цяло балансиран бюджет и е известна с третото най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС. Банковият сектор е здрав, с капиталова адекватност и ликвидност над средните за ЕС. Логично е да се очаква, че страна с такъв опит следва да не бъде спирана, а да се приветства тръгването й по пътя към еврозоната чрез участието на лева – националната парична единица – във Валутен механизъм ІІ (ВМ II)“, смята гуверньорът на БНБ, цитиран от Инвестор.бг. 

Управителят на Българската народна банка коментира още, че „пълното изграждане на банковия съюз е сред приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз“.

Това е странно твърдение, тъй правителството и самата БНБ показват доста голяма резервираност относно членството на България в банковия съюз.