КПКОНПИ: Бивш депутат от БСП и шеф на „Земеделие“ дал държавна земя на приятелката си

Илюстрация: КПКОНПИ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси по отношение на бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Варна.

В. „24 часа“ посочва, че става дума за бившия депутат от БСП в 42-рото НС Георги Христов Борисов.

Проверката е образувана по сигнал, постъпил в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), а констатираните нарушения са по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и касаят разпоредбите по чл. 8 и чл. 12, т. 4 от него.

В хода на проверката е установено, че пет месеца след назначаването си като директор на ОД „Земеделие“-Варна, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла за закона, той е упражнил правомощията си в частен интерес. В условия на конфликт на интереси е подписал договор за аренда с фирмата, в която е бил управител преди назначението си и където към настоящия момент съдружник е жената, с която се намира във фактическо съжителство. Договорът е за срок от 50 години за безвъзмездно ползване на земя от Държавния поземлен фонд (общо в размер на 754,193 декара) с цел създаване и отглеждане на трайни насаждения – орехи.

Наред с това нарушение е допуснал и още едно – не е изпълнил задължението си да депозира декларация за конфликт на интереси при обявяване на класирането на участниците в търга, когато става ясно, че същата фирма заема първо място. Такава възможност е предвидена в ЗПУКИ (отм.) – при наличие на частен интерес по конкретен повод лицето да направи самоотвод от упражняване на правомощията си по служба.

От решението става ясно, че Г. Б. е управлявал още една фирма – „Матерна“. От фирмените регистри става ясно, че името на управителя е Георги Христов Борисов, а фирмата, с която е сключен договорът в конфликт на интереси – „Нептун-2“. Също от регистрите става ясно и името на жената, управляваща „Нептун-2“ – Камелия Ангелова Пархова, пише Офнюз.бг.

Двамата нямат брак и на документи живеят на различни адреси и в различни населени места, но имат две деца, става ясно от решението.

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.