На конференция в София показват: Как да печелим от отпадъци

Как да печелим от отпадъците е основен акцент в предстоящата конференция на тема „Да печелим от отпадъци“.

Представители на различни организации ще дискутират темата на форум, който ще се проведе на 14 юни в Бест Уестърн Хотел „Експо“ в София.  

Събитието е с изцяло практическа насоченост. Участниците ще се запознаят с успешни примери от развитите индустриални държави, които отдавна печелят от преработката на отпадъците си. В конференцията ще вземат участие представители на Изпълнителната агенция по околна среда, Столичното предприятие за третиране на отпадъците, Българска стопанска камара, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Софийски университет, много браншови организации и представители на НПО-сектора, както и фирми, работещи върху оползотворяване на отпадъците.

По време на форума ще бъдат представени иновативни решения за алтернатива на пластмасите в ежедневието ни. По същата тема ще бъде и дискусията за подготвяната европейска директива за опаковките, както и какви са възможните решения за представителите на бизнеса у нас. Съвременното разбиране за отпадъците и потенциалът им за превръщане в ценен икономически ресурс ще привлече вниманието на аудиторията с редица презентации с практическа насоченост. Ще стане дума за кръговата икономика в условията на свободния пазар, с акцент върху предизвикателствата, рисковете и потенциалните възможности. Ще бъдат представени иновациите в компостирането и неговите технологични и бизнес перспективи.  

Конференцията ще постави и теми, свързани с оползотворяване на отпадъците от хранително-вкусовата и земеделската промишлености. Експерти ще представят анаеробното разграждане и как то се превръща в източник на енергия, с потенциал за опазване на околната среда. Темата е изключително подходяща за представители от млекопреработващата промишленост и земеделието, тъй като чрез тази технология биологичните отпадъци се преработват до гориво, което може да се използва за захранване на собствени машини и задоволяване на собствени индустриални нужди. Ще бъде представен практически опит при оползотворяване на отпадните продукти от различни производства и генерирането на енергия.

Форумът „Да печелим от отпадъци“ има и социална ангажираност с представянето на електронна платформа за повторна употреба на отпадъците, с фокус върху социалните предприятия като центрове за повторна употреба. Ще бъда представени и практическите аспекти на чистите технологии за устойчива околна среда в кръговата икономика.

Събрани на едно място, представителите на всички заинтересовани страни ще търсят общи решения за добиване на дивидент от обработката на отпадъците или намаляването им у нас. Организаторите на форума от DMI events предоставят точното място за среща на специалистите, предлагащи работещи технологии, с фирмите и общините, търсещи екологични решения.

plakat-programa_A3