КЗК откри недобросъвестни практики в медиите

КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че е открила недобросъвестни практики на телевизионния пазар, медийна концентрация и насочване на рекламните бюджети към големи медийни групи, съобщи в. „Сега“. 

Изводът е направен във връзка с поредния секторен анализ на медийния пазар. При предишните си проверки антимонополният орган изобщо не откри проблеми.

„Наблюдават се недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори, които имат за резултат влошаване на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. В тези условия, възстановяването на пазарната среда би следвало да се търси в провеждането на политики за изчистване на „сивия сектор“, за да могат да настъпят пазарните ефекти“, се казва в анализа.

Основната част от рекламните бюджети се насочват към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници. КЗК счита, че всички допълнителни финансирания с публични средства, в това число целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол.

Антимонополният орган препоръчва създаването на регистър на собствениците на медии и разпространители на медийно съдържание.