Юлиан Попов: Председателството беше сериозен успех поне по три линии

Юлиан Попов

Публикацията е от фейсбук страницата на бившия министър Юлиан Попов

Приключи Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Много хора очакваха, че то ще се провали, някои дори се надяваха на това. То обаче беше успешно, дори много успешно.

Независимо къде се намираме в политическите си пристрастия, трябва да признаем този факт. Председателството беше сериозен успех поне по три линии.

Първата, която за всеки относително доброжелателен човек беше най-малко изненадваща, беше логистичната. Безкрайно много събития, официални срещи, конференции, концерти, семинари, кръгли маси се нижеха, сутрин, обед и вечер, едно подир друго без особен проблем. Дори странностите на официалния хотел Маринела не попречиха.

Втората, в която много се съмняваха, макар да беше по-малко видима, беше ролята, която България трябваше да играе в договарянето на значителен пакет от досиета. Енергийният пакет, може би беше най-тежък. Българският екип се справи наистина много добре.

Третото измерение на Председателството се свежда до онова, което може да добавиш към задължителната програма. Тук вероятно дойде най-голямата изненада. България се прояви с няколко инициативи.

Вероятно най-значителната беше настоятелната активност, свързана с интеграцията на Западните Балкани, включително пробивът с името на Македония. Някои ще кажат, че това не е едностранна заслуга на България. Разбира се, че не е. И не би могла да бъде. Но България игра сериозна катализираща и опосредстваща роля.

България наложи и придвижи и ред идеи и процеси. Поставянето на качеството на въздуха в ЕС като приоритет на политическия дебат е един такъв случай. Успешната среща на министрите на енергетиката на Югоизточна Европа в предпоследния ден на Председателството (слабо видимо, но особено важно събитие) беше друг пример. Има и немалко други. Аргументът „да не би това да промени света“ е несъстоятелен.

Председателството е председателство, не е Второ пришествие, Големия взрив или джакпот от лотарията. Председателството е процес, който може да бъде една бъркотия, да мине добре или да мине много добре. Нещо като административна олимпиада.

Мина много добре. Редно е да поздравим всички, които допринесоха за този успех, след което да се върнем към обичайните си битки, недоволства или безразличие.

1 Коментар

  1. Поздравления за обективния коментар на събитията!

Коментарите са ограничени.