Парламентът прие промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, вижте какви

нс
Снимка: Вевести.бг

Народните представители приеха окончателни промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, предаде „Фокус“.

Хората с трайни увреждания ще имат право на финансова подкрепа след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им. База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция ще бъде гарантираният минимален доход, определен от МС.

Право на месечна добавка съобразно вида на увреждането имат лица над 18 години със затруднения в придвижването от 50% до 70,9%. Досега процентът беше 70%. Месечната добавка за социална интеграция ще бъде 15% от гарантирания минимален доход. Добавката за лица с 50 и над 50 на сто, със 71 и над 71 на сто, с над 90 на сто намалена работоспособност ще бъде в размер на 20% от гарантирания минимален доход. Лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст с над 90 на сто намалена работоспособност и военноинвалидите ще имат право на добавка която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист в трикратен размер от гарантирания минимален доход.

Промените бяха приети максимално бързо, на първо четене на 6 юли, а след 6 дни и на второ. Те са по повод решението на Върховния административен съд (ВАС) да отмени уеднаквяването на размера на добавките на хора с увреждания. Съдът отмени текстове в Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания. Мотивът е, че обвързването на размера на месечната добавка с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, защото водещ критерий по закона са индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Към май тази година броят на лицата с увреждания, които получават месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги е 497 145, а за информационни и телекомуникационни услуги- 70 608.