Публикуваха новите имуществени декларации на властта

Борисов с налични 52 360 лева, Пеевски с 37 милиона дивидент и 45 000 от заплати

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПОНПИ/ публикува ежегодните декларации за имущество и интереси, встъпителните и финални декларации, подадени през периода от 01 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности.

Публикувани са 2866 ежегодни декларации, 3568 встъпителните декларации, 102 финални декларации, става ясно от публикация на институцията.

Общо 148 са лицата, неподали или подали в извън законоустановения срок съответните декларации, като от тях: 22 лица са кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини и райони, 69 лица са управители и изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ и други задължени по закона лица.

Съгласно закона лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в законоустановения срок се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3500 до 6000 лв.

В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 6, ал.1 от закона за същите започва проверка за установяване на незаконно придобито имущество.

В декларацията на премиера Бойко Борисов са вписани 53 260 лв. налични парични средства. Годишна данъчна основа от трудови доходи е 83 917 лв. Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност е 6806 лв.

Президентът Румен Радев декларира налични 8000 лв. от заплати и 14 600 лв. на депозит също от заплати, кредитна карта за 10 000 лв. и 18 301 лв. в универсален пенсионен фонд.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева е декларирала налични 17 400 лв. от трудови доходи, 2600 лв. от „заплата и спестявания, декларирани в предходни декларации“, 35 207 лв. от „заплата и спестявания, декларирани в предходни декларации“ и 16 500 лв. в УПФ.

От вицепремиерите най-заможна се оказва Екатерина Захариева. През 2007 г. си е купила къща с двор в София за 174 118 лв. Тя е 599 кв. м и е въведена в експлоатация през 2017 г. През миналата година заедно със съпругът си Ангел Захариев продават земеделска земя в Гърция за 117 350 лв. Тя е декларирала 58 650 лв. налични и 5100 лв. на влог. Съпругът й има 57 000 евро, 37 000 долара и 16 000 лв.

Вицепремиерът Валери Симеонов пък има натрупани 156 565 банката от заплатата си и още 21 000 на депозит. Той е получил 80 000 лв. дивиденти от „СКАТ ТРАНС ЕООД“. Още 15 000 са дошли от от СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД.

Най-скромен е вицепремиерът Томислав Дончев, който е спестил 35 000 лв.

Сред останалите политици безспорно най-заможен е депутатът от ДПС Делян Пеевски.

Той е посочил акции от БМК ЕАД за 6 200 000 лева, както и получен за 2017 г. дивидент от 37 101 195 лева. Според годишната данъчна основа от трудови доходи е получил сумата от 44 580 лева.