Борисов: До Нова година да има електронен регистър за хората с увреждания! (стенограмата)

Бойко Борисов на Министерски съвет Снимка: МС

Правителството одобри План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги. Това стана ясно след заседание на Министерски съвет тази седмица.

„До Нова година трябва да има информационен регистър електронен“. Това заръчва премиерът Бойко Борисов в края на правителственото заседание в сряда по време на обсъждането на доклад за одобряване на План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане. Това показва стенограмата от заседанието на кабинета, публикувана днес.

„Предвижда се планът да се изпълни в рамките на два етапа, в доклада и в проекта на решение те са посочени, като окончателно на 31 декември трябва да бъде изградена тази система. За нейното изграждане няма да се искат допълнителни средства, те ще бъдат осигурени в рамките на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които участват в изпълнението на този план“, обяснява здравният министър Кирил Ананиев.

„Ако имахме такъв регистър, щеше да е много лесно да бюджетираме… Само че по-същественият въпрос е друг и това е типично проявление на една ситуация, с която често се сблъсквам. Главен секретар, кабинети, директори, експерти, всички ни обясняват как всичко е наред, как проблем няма. Само че се оказа, че проблем има. Трябва да се видим с този, който ползва услугата, той да ни каже какво не достига в цялата система, че политическото ръководство да вземе мерки. И това, което ме притеснява е, че тази констатация е валидна не само за тази система. Така че, уважаеми колеги, колкото по-често си намирате повод да се виждате с тези, които ползват услугите на вашите администрации, толкова по-добре. Сигурен съм, че проблемите могат да бъдат решени… Иначе поздравления за колегите! Тук това, което е необходимо, е зловеща мобилизация да се направи само за четири месеца“, казва вицепремиерът Томислав Дончев.

Вижте и пълния текст на стенограмата от заседанието на правителството:

БОЙКО БОРИСОВ: Добър ден! Дневен ред за заседание на Министерския съвет.

Точка 29

Доклад за одобряване на План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане.

БОЙКО БОРИСОВ: Ананиев.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, господин премиер. Уважаеми колеги, с министър Петков и с огромната помощ на вицепремиера Дончев предлагаме на вашето внимание да бъде приет проект на протоколно решение за одобряване на План за интегрирано управление на административните и социалните услуги, които се предоставят на хората с увреждане на базата на информацията от останалите административни органи, които събират и обработват информация, свързана с хората с увреждания. С други думи – с плана предвиждаме на 1 януари 2019 година да имаме нов регистър за хората с увреждания, който да отчита индивидуалните потребности на всеки един от хората с увреждания.

Какви специфични цели си поставяме? На първо място създаване на профила на хората с увреждания на базата на информацията и данните от различни административни единици. На второ място предвиждаме надграждане на информационната система на Агенцията за хората с увреждания. На трето място си поставяме за цел надграждане на единната информационна система за медицинската експертиза, която е към НЕЛК. Не на последно място проследяване и контрол чрез извършване на статистически анализи за формиране на хоризонталната държавна политика за хората с увреждания.

Какви са очакваните резултати от изпълнението на този план? На първо място изграждане на регистър за решенията на ТЕЛК и на НЕЛК, което оформя интеграционната система. На второ място регистър на хората с увреждания, което пък ще ни даде възможност да изградим профила на хората с увреждания. На трето място, което е много важно – създаване на оптимизирани работни процеси между двете системи на хората с увреждания, на агенцията и на ТЕЛК и НЕЛК, на единната информационна система на медицинската експертиза с всички останали администрации, които обработват определена информация за хората с увреждания. Това са системата на Министерството на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса, на Агенцията за социално подпомагане, на Агенцията за заетостта, на общините, на Министерството на вътрешните работи, на Главна дирекция „ГРАО“ и още няколко институции, на Министерство на образованието и науката, което също има отношение по този въпрос.

Следващата стъпка, която искаме да постигнем, е автоматизация на процеса на предоставяне на медицинските и другите документи, на базата на които се определя степента на увреждане и на неработоспособност на хората с увреждания. На следващо място – оторизиран достъп до данни на регистъра, както от страна на институциите, така и от страна на гражданите, на хората с увреждания. На последно място – изградена система за събиране, интеграция и анализ на информацията, която събира тази информационна система. Планът се предвижда да се изпълни в рамките на два етапа, в доклада и в проекта на решение те са посочени, като окончателно на 31 декември трябва да бъде изградена тази система. За нейното изграждане няма да се искат допълнителни средства, те ще бъдат осигурени в рамките на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които участват в изпълнението на този план.

Завърших.

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Първо, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Държавна агенция „Електронно управление“ за една седмица свършиха много работа – от идентифицирането на проблема до конкретно решение на Министерския съвет, който го решава. Същественият въпрос е защо сега на вниманието на политическото ръководство на държавата се появява въпроса защо няма такъв регистър. Той, регистърът, е не само информационна система. Ако имахме такъв регистър, щеше да е много лесно да бюджетираме (колегата Ананиев ще ме разбере по-добре от всеки друг) всяка една нова мярка. Регистър, който да има информация, не само личните данни на лицето, характера на увреждането, индивидуална оценка за проблема, получени помощи средства, получени социални плащания, пълен профил на лицето, което да подпомага и индивидуалното диагностициране, обща картина. Само че по-същественият въпрос е друг и това е типично проявление на една ситуация, с която често се сблъсквам. Главен секретар, кабинети, директори, експерти, всички ни обясняват как всичко е наред, как проблем няма.

Само че се оказа, че проблем има. Трябва да се видим с този, който ползва услугата, той да ни каже какво не достига в цялата система, че политическото ръководство да вземе мерки. И това, което ме притеснява е, че тази констатация е валидна не само за тази система. Така че, уважаеми колеги, колкото по-често си намирате повод да се виждате с тези, които ползват услугите на вашите администрации, толкова по-добре. Сигурен съм, че проблемите могат да бъдат решени.

Има едно друго нещо типично в този проблем. Понеже казусът е междуведомствен – Националната здравноосигурителна каса, Агенция за хора с увреждания, Агенция за социално подпомагане, две, три други ведомства, практиката показва, че един проблем, ако се намира в гранична територия между няколко министерства, той много трудно се решава. Още един проблем типичен, надхвърляйки конкретния казус. Иначе поздравления за колегите! Тук това, което е необходимо, е зловеща мобилизация да се направи само за четири месеца.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Ако позволите, господин премиер, само да допълня, то не е свързано с този план, но ние поехме ангажимент и създадохме работна група, която до края на месец септември трябва да разработи механизъм за разплащане, оценка на качеството и контрол върху пуснатите медицински изделия на хората с увреждания точно на базата на индивидуалната оценка за потребностите, които имат хората с увреждания.

БОЙКО БОРИСОВ: До Нова година трябва да има информационен регистър електронен.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Това е целта.