Мария Габриел: Има нужда от повече центрове за цифрови иновации, особено в Централна и Източна Европа

Снимка: Пресофис на Мария Габриел

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел даде старт на 8-ия Европейски конгрес за малките и средни предприятия, който се провежда в полския град Катовице с повече от 1000 представители на МСП и стартъпи от цяла Европа. 

Комисарят наблегна на цифровизацията като предпоставка за нови бизнес модели на предприятията, давайки им възможност да създават нови продукти и услуги, да се адаптират към променящите се очаквания на клиентите. „В Европа имаме 24 милиона малки и средни предприятия, даващи работа на над 90 милиона души. Така те са в сърцето на нашата икономика. Трябва да инвестираме в тяхната цифрова трансформация, за да се развиват и да бъдат конкурентоспособни“, заяви Мария Габриел.

Тя привлече вниманието върху необходимостта от повече центрове за цифрови иновации, особено в Централна и Източна Европа. Ще бъдат отпуснати още средства по „Хоризонт 2020“ за финансиране на цифрови иновационни клъстери в области, които досега са по-слабо представени. Освен това, създаването на цифрови иновационни хъбове във всеки регион е сред приоритетите и на новата програма „Цифрова Европа“, предложена от българския еврокомисар с бюджет от 9,2 милиарда евро за периода 2021-2027 година. Тази програма ще инвестира също в цифрови умения, изкуствен интелект, киберсигурност, което също ще бъде в полза на растежа и конкурентоспособността на европейските малки и средни предприятия, като им се осигури достъп до тези ресурси.

Мария Габриел отбеляза още инициативата Startup Europe, която свързва общността на европейските стартъпи с инвеститори и привлича таланти от целия свят. Тази инициатива ще продължи да финансира проекти за укрепване на екосистемите на Европа, като вчера например беше отворено нова покана за кандидатстване с проекти в подкрепа на трансграничните дейности между ускорители, стартъп асоциации, инвеститори, университети и други с общ бюджет от 10 милиона евро.

„Малките и средни предприятия имат потенциал значително да допринесат за Европа лидер в цифровизацията. Затова трябва да им осигурим достъп до всички възможности, които предоставя цифровия единен пазар“,  заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.