В над 100 училища в София е имало въшки

В периода 18-28 септември са били проверени 178 столични училища, като в 113 от тях са били открити деца с въшки.

Резултатите от проверката са публикувани на интернет страницата на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ). Данните показват, че въшливост засяга предимно по-малките класове.

58% от откритите опаразитени деца са от подготвителните групи до четвърти клас, а 38% от пети до седми клас.

При направените проверки на паралелки от подготвителните групи до XII клас, са проверени 90 302 ученика, като сред тях са открити 746 опаразитени с гниди и 44 – с въшки.

Предприетите противоепидемичните мерки в организираните колективи са:

Да се извършват ежеседмични прегледи за опаразитеност с главови въшки на децата от първи до седми клас, а прегледите на учениците от осми до дванадесети клас да са ежемесечни;

Учениците, опаразитени с главови въшки и/или гниди да се отстраняват своевременно от училище;

Отстранените ученици, да се приемат отново след преглед от медицинските специалисти, който да установи, че детето не е опаразитено;

Медицинските специалисти да оказват методична помощ на родителите, с оглед
предприемане на мерки за унищожаване на паразитите;

Броят на опаразитените ученици, разпределени по класове и пол през изтеклия месец да се съобщава в писмен вид до 5-то число на следващия месец в Столична РЗИ.

За справяне с главовите въшки от особено значение, освен обработването на окосмената част на главата с препарати за целта са и следните препоръки:

Механично почистване на гнидите;

При наличие на паразити е необходимо да се проверяват профилактично и всички
членове на семейството, като опаразитените незабавно се обработват;

Необходимо е извършването на термична обработка при температура над 500
С на всички гребени, четки за коса и др. аксесоари, както и лични вещи на децата, като шапки, шалове, ръкавици, а на постелъчното бельо – при температура над 700 С.

Поддържането на добра лична хигиена на учениците е грижа на родителите.