Евростат: България на първо място по IT специалисти от нежния пол

Снимка: pixabay.com

Проучване на Евростат показва, че през 2017 година мъжете са представлявали цели 84% от 2,7 милиона души в рамките на Европейския съюз, които са работели и които са имали образование по информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Сред държавите – членки на ЕС страната с най-висок дял на заетите мъже с IT образование е била Чехия (93% от IT специалистите са били от мъжки пол), следвана от Унгария и от Полша (и при двете – 90%).

За разлика от тях е имало три страни от ЕС, където този дял е бил около или под 75% – Румъния (75%), Ирландия (73%) и България, където „едва“ 66,2% от работещите през миналата година с IT образование са били мъже.

Това обаче означава, че делът на работещите жени в нашата страната, които са били с IT образование, е бил най-висок в рамките на целия ЕС – цели 33,8% при едва 16,3% средно в рамките на Съюза.