КФН отговори на критиките за системата „бонус-малус“ под формата на интервю

Комисията за финансов надзор (КФН) отговори днес на критики и въпроси за предложената система „бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в публикуваната по-рано тази седмица проектонаредба. Връзки с обществеността на КФН публикува разясненията под формата на въпрос-отговор.

– Защо системата „бонус-малус“ не се сключва на името на водачите и по този начин да отчита тяхната персонална отговорност и поведение?

Отговор: Защото в България задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се сключва във връзка с моторно превозно средство. Правният режим в България позволява дадено МПС да бъде прехвърляно на другиго само чрез нотариално заверен договор, като това не се отразява в регистрите на МВР. Автомобилът може фактически да бъде владян от лице, различно от вписания собственик, само на базата на писмено пълномощно и може да бъде управляван от всекиго само с устно разрешение. Така се създава реалната възможност множество на брой шофьори да предизвикат пътно-транспортно произшествие с едно МПС…

Система със сключване на застраховка само на водача не съществува никъде в рамките на ЕС.  Европейското законодателство изисква изрично „Гражданската отговорност“ да покрива отговорността на лице, което управлява кола, дори и без да е собственик. Също така трябва да се  покрива отговорността на лица, които управляват съответното МПС без разрешение (например при кражба) или без валидно свидетелство за правоуправление. Това налага застраховката да бъде свързана с определен автомобил.

Наред с това система на чиста персонална застраховка „Гражданска отговорност“ ще създаде други икономически утежнения. Ако в едно семейство, което притежава един автомобил, който се управлява от двама или повече водачи, тогава ще трябва да се плащат повече от една застраховка.

– Защо малусът достига до 400%, а бонусът само до 25%?

– Системата следва да остане платежоспособна и да покрива настъпилите щети от застрахователни събития и след въвеждането на „бонус-малус“. Това означава, че по-малкият приход от добросъвестните шофьори следва да се компенсира от по-голям приход от тези, които са извършили нарушения на пътя. Съгласно предоставената от МВР статистика по-голямата част от водачите са изрядни и нямат регистрирани нарушения или причинени вреди и чисто математически процентът „бонус“ няма как да бъде по-голям от процента „малус“…

– Защо се наказват добросъвестни купувачи на автомобили, с които са извършени множество пътно транспортни произшествия или административни нарушения?

– Ако „бонус-малус“ класът на автомобилите не се запазва, системата ще бъде заобикаляна много лесно чрез формално прехвърляне на други лица без нарушения, различни от шофьора с много нарушения. Например, при натрупани много нарушения баща може да прехвърли автомобила си на своето малолетно дете или на друг близък роднина, който няма регистрирани нарушения.

При покупка на автомобил се предвижда купувачът лесно и бързо да може да получи информация от Гаранционния фонд за статуса на автомобила, който го интересува, и да прецени дали да купи тази кола или да иска отстъпка от цената, която да покрие разходите му за по-скъпата застраховка.

– Защо системата няма да се прилага за автомобили държавна и общинска собственост?

– Тези автомобили се застраховат на базата на обществени поръчки, в които всички превозни средства се застраховат по списък, а не индивидуално и по средна цена. На практика системата „бонус-малус“ много трудно би могла да бъде съвместима с механизма на обществената поръчка. В някои от държавните ведомства дори не се обявяват индивидуални данни за МПС, за които се сключват застраховките и по този начин не може да се проследи индивидуална история за тези конкретни МПС.

– Защо при  старта на системата и изрядните шофьори, и тези с нарушения ще тръгват от равни позиции?

– Защото е приложен принципът, че човек трябва да е информиран предварително за евентуални неблагоприятни икономически последици за него от настъпването на промени в нормативната уредба. Чисто логически изрядните шофьори ще имат интерес да останат с такова поведение на пътя, а нарушителите да коригират своето поведение.

От БНР

2 Comments

  1. 1.Наредбата не е писана в КФН, нито системата е разработвана от тях. Отдавна чиновниците в България не измислят, не пишат и не правят нищо сами, всичко се възлага на външни консултантски фирми, НПО или международни организации, а после на специализирани правни кантори, които да го разпишат във вид на нормативен акт, с който стартира процеса на валидация. КФН получават едни от най-високите заплати в България, но дори и документацията за обществената поръчка е възложена на външна адвокатска фирма. Методиката от наредбата е разработена от екип международни консултанти.2. Да се застраховат колите, тенекиите, както казваш, е стара практика и всъщност, единствена. Ти имаш ли застраховка ГО или колата ти има? Как да я атестират твоята застраховка, като нямаш такава.

  2. Напълно логично е чиновниците от КФН да защитават безумията си. Прехвърлят всичко на гражданите. Абсолютно неубедителна е тезата им за ГО на тенекиите и , че нямало връзка с КАТ. Ами създайте връзка-живеем във века на технологиите. Но чиновниците действат ВИНОГИ така-на тях да им е удобно. Ако управляващите не се намясят и спрат тази идиотщина ще им се върне като бумеренг на изборите. Ще бъде жалко защото според мен в макроикиномически и външнополитически план нещата вървят добре, но знаем за кацата с мед и капката катран.

Коментарите са ограничени.