„Булгаргаз” предлага 4,98% увеличение на цената на природния газ

Снимка: Булгаргаз

„Булгаргаз” предлага 4,98% увеличение на цената на природния газ през първото тримесечие на 2019 г. Това съобщиха от дружеството.

„Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за І-во тримесечие на 2019 г., образувана в съответствие с чл.17 на Наредба № 2 от 19.03.2013г. за регулиране на цените на природния газ е 45.44 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за ІV-то тримесечие на 2018г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за І-во трим. на 2019г. е по-висока с 2,15 лв./MWh или 4,98%.

Увеличението се дължи на по-високите доставни цени на природния газ от внос, както и на по-високия курс на щатския долар спрямо лева.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 08 ноември 2018г. и не е окончателна.

Окончателното предложение на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за І-во тримесечие на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11 декември 2018г