Първо заседание на ЦИК: Не можаха да решат колко говорители да имат

Снимка: НС

На първото си заседание новият състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) не успя да избере своите говорители, предаде БНР.

Предложението те да са двама не събра достатъчно гласове, отхвърлено бе и другото – на първо време комисията да има един говорител, номиниран е Александър Андреев.

Председателят Стефка Стоева каза, че „нямаме необходимия кворум, за да приемем решението“.

„Ако желаете, ще остане така и при всеки случай, при всяко едно позвъняване от всички медии, аз ще изпращам по един от вас, който ще се явява и ще говори от името на Комисията. Това е другият изход. След като няма едно лице, говорят всички. Нали не мислите, че се шегувам за представителството?“, добави Стоева.

Отхвърлено бе и предложението заместник-председателите на ЦИК да бъдат говорители.

По късно днес решението отново ще бъде обсъдено и гласувано.

Днес ЦИК трябва да приеме и Хронограмата за провеждането на изборите за европарламент.