Бизнесът към Борисов: Спрете смяната на касовите апарати (цялото писмо)

Работодатели призоваха премиерът да се намеси в спора между тях и държавата относно промените в Наредба Н-18, за касовите апарати.

Това става ясно от писмо до министър-председателя Бойко Борисов от ръководството на Българската стопанска камара (БСК), внесено днес в деловодствата на Министерски съвет, Министерство на финансите и НАП. От БСК посочват, че преговорите с НАП, след срещата на 26 февруари при премиера по същия въпрос, не са довели до удовлетворителен за бизнеса резултат.

„Не са създадени съответните работни групи и практически не се работи в посока на каквито и да било промени. Не се реализира постигнатият ангажимент в срока до 30 септември т.г. да бъдат решени същностните различия. Удължаването на част от сроковете по Наредбата, без това да е придружено с промени по същество, само отлага хаоса с няколко месеца“, предупреждават от стопанската камара.

Публикуваме пълния текст на писмото:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, В продължение на срещата, проведена на 26.02.2019 г. по Ваша покана, с настоящото Ви информирам, че координираните и представлявани от Българската стопанска камара браншови организации:

1. Участваха активно във всички експертни срещи с ръководството на Националната агенция за приходите (НАП);

2. Внесоха пакет конкретни предложения за промени в Наредба Н-18, в рамките на срока за обществено консултиране;

3. Предложиха на НАП преработка на Наредба Н-18 в шест основни направления:

1). Картови плащания и електронни платежни системи;

2). Електронни фискални бележки и електронни фискални документи;ю

3). Електронни системи с фискална памет – ЕСФП;

4). Дублираща функционалност / Ясно определяне на границата къде завършва СУПТО и започва софтуер за управление на бизнеса (дублиране на данни);

5). Незаконосъобразни текстове, свръхрегулация и контрол за достъп до данни, събирани по наредба Н-18;

6). Оперативни въпроси, вкл. запечатване на обекти.

4. Настояха:

1). Да се изготви график на преговорите по шестте тематични направления;

2). Преговорите по всяко от направленията да приключват с двустранен протокол, който да включва конкретните договорености;

3). Двустранните протоколи да бъдат оповестявани публично

5. Ангажираха се:

1). По всяко от тематичните направления да представят конкретни промени в текстовете от Наредбата (редакция на съществуващи и/или добавяне на липсващи);

2). Да излъчат представители за участие в преговорите по отделните направления.

За съжаление, партньорското поведение от страна на бизнеса не беше оценено от страна на НАП и към настоящия момент:

1. Липсва разбиране от страна на НАП за работа по посочените по-горе шест стратегически направления за промени в Наредба Н-18, респективно – не са създадени съответните работни групи и практически не се работи в посока на каквито и да било промени. Не се реализира постигнатият ангажимент в срока до 30 септември т.г. да бъдат решени същностните различия. Удължаването на част от сроковете по Наредбата, без това да е придружено с промени по същество, само отлага хаоса с няколко месеца! Това по никакъв начин не кореспондира с декларираната от страна на НАП и МФ пред Вас готовност за диалог.

2. Бяха възприети незначителни и малобройни предложения на бизнеса, без съществен принос към преодоляването на глобалните дефекти в Наредбата;

3. Въпреки многократните ни настоявания, протоколите от проведените срещи с отделните организации не са публични и няма достъп до тях;

4. Продължаваме да очакваме отговор на над 60 наши предложения, официално представени в хода на общественото обсъждане и публикувани на сайта за обществени консултации. Промените в Наредба Н-18 от есента на миналата година не целят изсветляване на икономиката и гарантиране на добра бизнес среда, а по-скоро генерират обществено напрежение, при това в година на европейски и местни избори. Не трябва българският бизнес да бъде поставян в ролята на заложник на политически интереси. Икономическа стабилност няма нужда от актове, които влошават бизнес средата.

Чрез подобни действия (публикуване на неясни текстове, предвиждане на необосновано кратки и неизпълними срокове, обнародване на промени на промените в последния момент) се създава огромно напрежение, несигурност и дори гняв сред бизнеса и гражданите, а това подкопава граденото с години доверие към администрацията. Наредбата има пряко въздействие върху цялото общество. Бизнесът ще плати пет пъти по-висока цена за прилагане на новите изисквания на Наредбата от предварителната оценка на въздействието й. Това ще се отрази и върху стойността на стоките и услугите за крайните потребители. Обръщам се към Вас с очакването да упражните необходимия институционален контрол и в оптимално кратки срокове натрупаните проблеми да бъдат преодолени.

Убеден съм, че от бързите и ефективни решения зависи запазването на икономическата и фискална стабилност в страната.

С УВАЖЕНИЕ, РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК“

2 Comments

  1. Г-н Радев не е от хората които обичат държавата да им наднича в бизнеса,а тази камара е създадена от държавата,нещо не се връзва.

  2. Още тогава ви се каза, удължаването на срока не е отменяне на изискванията. Нали аргументът ви беше, че софтуерните фирми не могли да стигнат? Е, щом и за една година не можаха да стигнат да поправят софтуера, значи не искат или просто, такова задание сте им дали. Големи бизнесмени, голямо добрутро, само кражби от държавата… В България само чуждестранните фирми осигуряват работниците си върху пълните заплати и отчитат целите си обороти.

Коментарите са ограничени.