ВИЦ НА ДЕНЯ

В супера пред мен добре облечена баба.
Момчето касиер пита:
– В брой ли ще платите?
– Е, да! Вече съм стара за „в натура“!