Българската икономика нараства с 3.4% за първото тримесечие на 2019 г.

Снимка: Pixabay/Инвестор.бг

През първото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,4% спрямо същия период на миналата година и с 1,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.

Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт, публикувани днес, съобщава Investor.bg.

Това е най-сериозното повишаване на БВП на тримесечна база от края на 2016 г., показват изчисления на Tradingeconomics.com.

Eкспанзията на годишна основа не се променя особено и остава на нивото, което заемаше през второто тримесечие на миналата година.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 23,88 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. е 20,3 млрд. лв.

Крайното потребление заема най-голям дял – 83,9% от БВП, като в абсолютна стойност това е малко над 20 млрд. лв. През първото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 3,82 млрд. лв. и заема 16% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 1,1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,8%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги – с 1,8%, крайното потребление – с 0,3%, и бруто образуването на основен капитал – с 0,2%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 3,5%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2,6% през първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът – с 1,7%.