Санкционираха партията на Светльо Витков заради реклама с листо марихуана

Премахват агитационни материали на партия „Глас народен“.

Решението е на ЦИК заради изобразено листо от канабис. Сигналът за нарушението е подадено от Общински съвет по наркотични вещества в Благоевград, информираха от ЦИКЦИК.

В жалбата се сочи, че при изработването и разпространението на информационните материали за предизборната кампания и по-конкретно на кандидата от листата на Венета Маджистрели.

В сигнала се твърди, че в агитационни материали на политическата партия е използвано изображение на наркотично вещество, чието действие е забранено за използване с рекламна цел съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества. Моли се за предприемане от страна на Централната избирателна комисия на спешни мерки за прекратяване нарушаването на закона.

Приложени са 3 броя снимки на предизборен материал (плакат) с лика на кандидата, наименованието на политическата партия, номера на бюлетината на фона на листо от канабис.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с приложените материали и извърши проверка, приема за установено следното:

Налице са 3 броя предизборни материали, единият от които е публикуван и на сайта на доставчика на медийни услуги Оффнюз. Въпросните материали, които са публикувани в сайта на доставчика на медийни услуги, по този начин са разпространени на територията на цялата страна, поради което ЦИК е компетентна да се произнесе по случая. Приложените снимки безспорно представляват агитационни материали по смисъла на § 1, т. 17 от ДР от ИК.

Агитационният материал освен че призовава за подкрепа на определена партия и кандидат от нейната листа, съдържа и послание „Различният избор. Избирай трудно ІІ“. Горе вляво се вижда квадрат с номера на партия в интегралната бюлетина на фона на листо от канабис. Разгледан в цялост, същият внушава послание за толерантност към разпространението и употребата на наркотични вещества. Отделно от това, позицията в тази насока очевидно е съчетана с призив именно заради това да се гласува за цитираната партия и кандидат.

Централната избирателна комисия счита, че в конкретния случай са налице два от съставите на нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК. С внушението, което се прави чрез посочените по-горе агитационни материали, макар и индиректно, се застрашава здравето на гражданите, доколкото се популяризират вредни както за здравето, така и за живота вещества.

Освен това извън всякакво съмнение се накърняват и добрите нрави, като не само се популяризират суровини за производство на забранени в България, както за разпространение, така и за употреба вещества, но и чрез позицията си, имплицитно съдържаща се в агитационния материал за тези вещества, се търси подкрепа на политическия субект, което е недопустимо и в разрез с добрите нрави.