МВнР: Всички 191 секции в чужбина за евроизборите са готови

Снимка от фейсбук страницата на Министерството на външните работи

Всички секции в чужбина за изборите за членове на Европейския парламент от Република България са готови да посрещнат избирателите. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Актуалният списък с адресите на местата за гласуване извън страната може да бъде намерен и на сайта на МВнР тук.

МВнР организира общо 191 избирателни секции зад граница. Изборните материали са пристигнали в 190 секции и пътуват към последната – в Техеран.

Правото да упражнят своят глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз и имат там адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Гласуването се провежда в избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и в избирателни секции извън тях, когато законодателството на приемащата държава го позволява.

Избиратели без настояща регистрация в Република България или друга страна в ЕС се премахват от избирателните списъци. Избирателят може да поиска да бъде включен от властите в избирателен списък преди изборите. Ако той не е включен в избирателен списък на секция извън България, може да бъде добавен в деня на изборите на място. В такъв случай трябва да се представи документ за самоличност и да се попълни стандартна декларация, че съответното лице отговаря на критериите (например, че през последните три месеца лицето е живяло в България или в друга страна в ЕС), че не е гласувало на същите избори и няма да гласува в друга секция.

Българските граждани, командировани за попълване на съставите на СИК на задграничните ни представителства, имат право да упражняват правото си на глас в съответната избирателна секция. Това се отнася и за останалите командировани зад граница български служители.
Ако сте от България, но живеете постоянно в страна извън ЕС, не можете да гласувате.
Изборният ден извън страната започва в 7.00 часа местно време и приключва в 20.00 часа местно време
В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).