Представиха близо 70 специфични цели за развитието на София

Представиха близо 70 специфични цели за развитието на София и повече от 450 мерки за тяхното изпълнение на пресконференция по повод старта на Стъпка 5 от работата по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии – Визия за София.

Това съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет, цитиран от БТА.

Визията бе представена днес от председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков и Любо Георгиев, ръководител на екип „Визия”.

Целите са резултат от експертна работа в първите четири стъпки от инициативата, в която бяха събрани, създадени и анализирани множество данни и информация за състоянието на града в направленията „Градска среда”, „Околна среда”, „Транспорт”, „Икономика”, „Управление”, „Хора” и „Идентичност и култура”.

В процеса на работа са проведени над 600 експертни срещи и събития, в които се се включили над 5600 представители на различни заинтересовани страни – политици, администрация, бизнес, неправителствени организации, активисти, изследователи и граждани.

Започващата Стъпка 5 от Визия за София цели широко публично представяне, обсъждане и подреждане на изведените предложения за цели и мерки на Визия за София. Идеята е да се измери ангажираността на гражданите и различните заинтересовани страни към тях. На база на събраната обратна връзка от широката общественост, чрез различни акции и комуникационни канали, ще бъдат допълнени, финализирани и подредени по приоритет дългосрочни и краткосрочни стратегически цели за развитие на града.

Всички граждани са поканени да се включат в инициативата чрез различни комуникационни активности, които предстоят.