Правосъдният министър и трима членове на ВСС ще могат да искат отстраняването на тримата големи

Правосъдният министър и трима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще могат да искат разследване на „тримата големи“ в правосъдието – председателите на Върховния касационен съд (ВКС), на Върховния административен съд (ВАС) и на главния прокурор.

Това са част от промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които министърът на правосъдието Данаил Кирилов представи на заседание на работната група, което се излъчва и онлайн, съобщи в подробна кореспонденция „Правен свят“.

Предложението за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу „тримата големи“ в съдебната власт трябва да бъде придружено от подробни мотиви, а за приемането на решение за неговия старт ще са нужни гласовете на поне 17 от членовете на кадровия орган.

Предложенията за импийчмънт ще се разглеждат в срок до седем дни от постъпването им на заседание на Пленума на ВСС. В случай, че има квалифицирано мнозинство сред  кадровиците, с което те разрешат разследване спрямо някой от „тримата големи“, то той ще бъде отстраняван от длъжност до приключване на наказателното производство. Решението на Пленума подлежи на обжалване в тридневен срок пред петчленен състав на ВАС, а решението ще се постановява в 7-дневен срок, което ще е окончателно.

Правосъдният министър анонсира предложение за създаването на нова глава 29 „а“ в НПК – „Особени правила за разглеждане на дела за умишлени престъпления, извършени от председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор“. Те предвиждат, че досъдебните производства по дела, подсъдни на специализираното правосъдие, ще се водят от Специализираната прокуратура, а по дела, подсъдни на Софийския градски съд, от обвинител от Градска прокуратура.

Ще има инстанционен и съдебен контрол при спиране и прекратяване на наказателното производство от прокурор, като в срок от 7 дни обвинител от по-горестоящото обвинение се произнася по постановлението на колегата си. В открито заседание съдът, в състав от трима съдии, се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението в едномесечен срок от постъпването на делото, с определение, което е окончателно.

Делата срещу „тримата големи“ в съдебната власт на първа инстанция ще се гледат от трима съдии. Въззивната инстанция ще е в съдебен състав от петима съдии. Като касационната инстанция по делата ще бъде Наказателната колегия на ВКС.

Разпоредителното заседание по делото, след неговото образуване, ще става в 15-дневен срок, а във всички случаи на отлагане делото ще се насрочва за разглеждане в съдебно заседание не по-късно от тридесет дни.

 

1 Коментар

  1. Най после,тези самозабравили се Божества трябва да бъдат ограничени и разследвани при нужда,дори и моментално им премахване,при доказани злоупотреби и престъпления…Давам за пример ЦОЦИ,то не бяха срещи,то ЦУМ ГЕЙД и какво ли не още,но Божествения,никой не можа да го пипне с пръст,камо ли да му повдигне обвинения…мафиотски сладки приказки и….

Коментарите са ограничени.